79 Nájdené centrá pre "all Countries"
Filtrovat podla možnosti ...
79
Dialyzačné centrá
Kontakt
Možnosti
 
Kontakt Telefón03431 6655-44 Fax03431 6655-11
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón030 9238-617 Fax030 9238-854
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0381 4050217 Fax0381 448703
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0381 77681-0 Fax0381 77681-99
Možnosti ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón03821 86923-10 Fax03821 86923-13
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón040 7661320 Fax040 771051
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón04181 3603-40 Fax04181 3603-42
Možnosti HD, HDF, CAPD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón04171 7815-24 Fax04171 7815-26
Možnosti PAED, CAPD, ONLINE HDF, APD, HD, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón04161 500-202 Fax04161 500-499
Možnosti HD, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón040 611860-10 Fax040 611860-33
Možnosti Immunoadsorption, LDL Apheresis, HF, ONLINE HDF, APD, CAPD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón040 413063-30 Fax040 413063-33
Možnosti HD, ONLINE HDF, APD, CAPD, HF, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón04102 8244-14 Fax04102 8244-15
Možnosti HD, HDF, CAPD, APD, PAED Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón04531 1824-78 Fax04531 1823-77
Možnosti PAED, CAPD, APD, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón04961 9224-0 Fax04961 9224-24
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, Mixed HDF, PAED, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0521 13604-30 Fax0521 13604-32
Možnosti CAPD, HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06441 20436-30 Fax06441 20436-39
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón05341 8630-0 Fax05341 8630-99
Možnosti HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02103 90808-10 Fax02103 90808-29
Možnosti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02104 9799-60 Fax02104 9799-671
Možnosti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02161 9271-0 Fax02161 9271-71
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02166 3107-74 Fax02166 3107-69
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02181 7829 Fax02181 73993
Možnosti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02051 4197-10 Fax02051 4197-29
Možnosti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02129 34212-10 Fax02129 34212-29
Možnosti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0231 286587-0 Fax0231 286587-21
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02361 6533-70 Fax02361 6533-94
Možnosti HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02366 50085-0 Fax02366 50085-5
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0209 9335-20 Fax0209 9335-80
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02043 6849-0 Fax02043 6849-20
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0208 200-181 Fax0208 200-895
Možnosti HD, ONLINE HDF, CAPD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02151 84394-0 Fax02151 84394-9
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02151 84394-0 Fax02151 84394-9
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0251 846926-0 Fax0251 846926-9
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0251 98127-0 Fax0251 98127-77
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02272 93037-0 Fax02272 93037-2
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0214 83058-0 Fax0214 83058-58
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06592 950513 Fax06592 4063
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06591 94370-1 Fax06591 94370-3
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02741 3001 Fax02741 3775
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02681 70331 Fax02681 986639
Možnosti HD, CAPD, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02331 36752-18 Fax02331 36752-90
Možnosti HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF, Mixed HDF, CAPD, APD, Immunoadsorption Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón02302 1522 Fax02302 81714
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, Home HD, HF, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06251 9861-0 Fax06251 9861-39
Možnosti PAED, CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06898 69020-10 Fax06898 69020-20
Možnosti CAPD, APD, HD, HF, Mixed HDF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06332 56996-11 Fax06332 56996-16
Možnosti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06331 77669 Fax06331 270588
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06331 148878-0 Fax06331 148878-16
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06391 912-0 Fax06391 912-15
Možnosti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0621 59581-100 Fax0621 59581-119
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0621 6355480-2 Fax0621 6355480-3
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0621 529700-2 Fax0621 529700-3
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06232 71048 Fax06232 629337
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06324 78009-2 Fax06324 78009-4
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón06206 7064-30 Fax06206 7064-39
Možnosti PAED, CAPD, APD, HD, ONLINE HDF, Mixed HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón07361 5519-00 Fax07361 5519-19
Možnosti CAPD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, Home HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón07961 57999-84 Fax07961 57999-91
Možnosti ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón07171 8743-060 Fax07171 8743-125
Možnosti ONLINE HDF, HD, Home HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón07821 9166-0 Fax07821 9166-66
Možnosti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón07822 8977-0 Fax07822 8977-111
Možnosti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón089 2670-83 Fax089 2670-84
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón089 53070-10 Fax089 53070-199
Možnosti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón089 53070-180 Fax089 53070-198
Možnosti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón089 2000182-0 Fax089 2000182-20
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón089 452238-0 Fax089 452238-20
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón08151 36846-48 Fax08151 36846-49
Možnosti PAED, CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0841 12604-60 Fax0841 12604-44
Možnosti PAED, CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0841 37008-0 Fax0841 37008-37
Možnosti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0821 45044-20
Možnosti CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0821 22782-0
Možnosti CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0821 26994-0 Fax0821 26994-49
Možnosti HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón08252 88149-0 Fax08252 88149-29
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, Home HD, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0821 26994-0 Fax0821 26994-49
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón08431 399-5697 Fax08431 399-3496
Možnosti HD, CAPD, HDF, Immunoadsorption Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón08191 65686 Fax08191 64318
Možnosti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón08861 24080-0 Fax08861 24080-1
Možnosti LDL Apheresis, CAPD, HD, HDF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón09431 7152-0 Fax09431 7152-40
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, HF, PAED Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón09431 7152-0 Fax09431 7152-40
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, HF Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón03603 89207-0 Fax03603 89207-11
Možnosti Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón03601 8355-0 Fax03601 812077
Možnosti ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis, Home HD Go to Clinic Page