Príbehy zamestnancov

Práca na dialyzačnom stredisku je viac než len práca. Na nasledujúcich stránkach nájdete osobné skúsenosti zamestnancov s prácou na klinike NephroCare.