Dr. Thomas Raphael

Dr. Thomas Raphael vo svojej kancelárii pracuje na počítači

Thomas Raphael, nefrológ na stredisku NephroCare Marne la Vallée, predseda lekárskeho výboru NephroCare Marne la Vallée a lekársky koordinátor NephroCare Marne la Vallée sa s nami podelil o svoj príbeh.

Štyridsaťdva ročný Thomas Raphael nastúpil na stredisko NephroCare v roku 2004, keď spoločnosť Fresenius Medical Care akvizíciou získala súkromnú nemocnicu Lagny, kde od roku 2001 pracoval ako nefrológ. V máji 2013 sa Dr. Raphael a jeho tím presídlili na nové pracovisko v nemocnici Lagny Marne la Vallée a stredisko sa premenovalo na NephroCare Marne la Vallée.

Túžba z detstva

Raphaela vždy lákala medicína. „Vyrastal som v lekárskej rodine,“ hovorí. „Môj otec bol profesorom intenzívnej medicíny. Celý môj život som chcel ísť v jeho šľapajach. Po ukončení školy som študoval na lekárskej fakulte Fakultnej nemocnice Pitié Salpêtrière v Paríži a promoval som v roku 1996. Môj otec vždy bol a je mojím vzorom – vždy som sa snažil nadviazať na jeho zmysel pre integritu a etiku.“

Dr. Raphael tvrdí, že ešte predtým, ako získal titul, si rýchlo uvedomil, že dlhodobé sledovanie pacientov je to, čo skutočne chce robiť. „V kariére ma vždy motivovala najmä túžba pomôcť pacientom stať sa silnými osobnosťami. Snažím sa o to tým, že im poskytujem odbornú pomoc a sprevádzam ich a ich rodiny na ceste dialýzy tak, aby sa viac angažovali a pristupovali k nej aktívnejšie. Počas môjho výskumného roka som slúžil zmeny na poliklinike Lagny so špecializáciou na nefrológiu. Okamžite si ma získal starostlivý, profesionálny a vysoko zodpovedný prístup nefrologického tímu. Preto som sa do Lagny vrátil a do tímu som sa pridal v januári 2001 s konkrétnym cieľom pracovať na prevencii chorôb v oblasti nefrológie.“

Teraz, o desať rokov neskôr, má už Dr. Raphael bohaté skúsenosti a je lekárskym koordinátorom nemocnice a predsedom jej lekárskeho výboru. „Naším hlavným cieľom na dialyzačnom stredisku NephroCare Marne la Vallée je rozvíjať pevné vzťahy so všetkými oddeleniami nemocnice, najmä s interným oddelením a kardiológiou. Poskytujeme tiež nefrologické konzultácie pre zvyšok nemocnice.“

Navrhnuté so zreteľom na pacientov

Stredisko NefroCare Marne la Vallée bolo otvorené v máji 2013 a bolo navrhnuté do podoby harmonických a príjemných liečebných priestorov. Cieľom tohto účelovo vybudovaného zariadenia je priniesť pacientovi maximálnu bezpečnosť a pohodu. „Naše nové zariadenie sa zameriava na prevenciu zlyhania obličiek a na čo najlepšiu možnú liečbu a monitorovanie pacientov s chronickým ochorením obličiek,“ pokračuje Dr. Raphael. „Vzhľadom k tomu nás doktori a nemocniční lekári považujú za preferovaného lokálneho partnera pre včasné vyšetrenie zlyhania obličiek a následné monitorovanie.“

Bežný deň

Deň Dr. Raphaela začína skoro ráno. „Zobudím sa o 5:00, dám si kávu, skontrolujem e-maily a potom cestujem do práce,“ vysvetľuje. „Keď prídem do dialyzačného centra okolo 6:30, strávim ďalšiu hodinu alebo dve čítaním denných správ a prípravou na konzultácie. Zvyšok dňa mi zaberie kombinácia rôznych aktivít. Ráno a popoludní navštevujem pacientov podstupujúcich dialýzu, sledujem ich terapiu a poskytujem podporu zdravotníckemu personálu. Tiež si prezerám dokumentáciu pacientov, aktualizujem ich recepty a poskytujem externé nefrologické konzultácie mimo pracoviska. Najdôležitejšie súčasti mojej každodennej práce sú kontakt s pacientmi a spolupráca s mojím tímom. Je za tým viac než len dialýza – je to o poskytovaní komplexnej starostlivosti.“

Pomáhať pacientom byť proaktívnymi

„Angažovanosť pacientov je nesmierne dôležitá a ide o tému, ktorá je mne osobne veľmi blízka,“ nadchýna sa Dr. Raphael. „Hlavným poslaním našej práce je vrátiť pacientov späť do centra záujmu zdravotníckeho systému, nechať ich zohrávať aktívnu úlohu v liečbe a pomáhať im naberať silu. Tento prístup uplatňujeme u každého jedného pacienta.“ Centrum organizuje program preddialyzačných ošetrovateľských konzultácií a terapeutické vzdelávanie, na ktorom sa zúčastňujú všetci pacienti.

Poskytuje sa aj osobná terapeutická podpora a začínajú stretnutia s inými zdravotníckymi pracovníkmi, ako sú odborníci na zdravú výživu, psychológovia a poradcovia pred transplantáciou. „Našim pacientom ponúkame vzdelávacie semináre zodpovedajúce ich potrebám,“ pokračuje Dr. Raphael. „Naše semináre a školenia pokrývajú všetky druhy tém – ako správne aplikovať anestetickú náplasť, monitorovať hladinu cukru v krvi, užívať lieky a tak ďalej. Túto schému plánujeme rozšíriť tak, že pacientom poskytneme ešte viac metód, ako zvýšiť ich angažovanosť a prevziať kontrolu nad liečbou šitou na mieru.“

Podľa názoru Dr. Raphaela sú mimoriadne významné aj sekundárne faktory. „Mať chronické ochorenie obličiek je pre pacientov aj pre ich rodiny ťažký životný osud z psychologického, sociálneho aj emocionálneho hľadiska. Kvalitná komunikácia medzi personálom a pacientmi je preto prvoradá. Pacienti môžu v starostlivosti zohrávať aktívnejšiu úlohu iba vtedy, ak sú dobre informovaní a dôverujú svojim ošetrovateľom. Na konci dňa nie je nič, čo by som považoval za viac motivujúce – alebo viac uspokojujúce – ako vidieť spokojných a šťastných pacientov a zamestnancov.“