Zodpovednosť za životné prostredie

Ekologický program

Hemodialýza je terapia náročná na zdroje, ktorá si vyžaduje 300 – 600 litrov vody, vytvára 0,8 – 1,4 kg infekčného odpadu a spotrebúva 7 – 19 kWh elektrickej energie pri jednej terapii.

Úspech dialýzy ako terapie má rastúci ekologický a ekonomický dopad. Dramatický nárast počtu pacientov bol sprevádzaný mnohými lekárskymi a technologickými pokrokmi, ktoré ešte viac zvýšili environmentálnu záťaž dialýzy.

Spoločne s Európskou asociáciou pre sestry pôsobiace v oblasti dialýzy a transplantácií/Európskou asociáciou pre starostlivosť o obličky spoločnosť Fresenius Medical Care spustila iniciatívu „Ekologická dialýza“. Iniciatíva spája odborníkov vrátane expertov v oblasti nefrologického ošetrovateľstva, dialyzačných technikov, manažmentu kvality a environmentálnych lídrov.

„Chráňme pri dialýze životné prostredie“ predstavuje náš súbor štandardných ekologických usmernení pri dialýze. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť zamestnancov dialyzačného centra o environmentálnych témach. Predmetné usmernenia vysvetľujú všeobecné výzvy environmentálneho riadenia a zaoberajú sa témami spotreby odpadu, vody a energie.

Terrassa – tvorba ekologickejšej dialýzy

Naše dialyzačné centrum v Terrasse je ďalším míľnikom v našej snahe dosiahnuť väčšiu udržateľnosť a vyššiu účinnosť dialýzy. Terrassa je prvé ekologicky udržateľné dialyzačné centrum v Španielsku a jedno z mála v Európe s energetickou certifikáciou triedy A. Uplatňuje holistický prístup k zvyšovaniu udržateľnosti dialýzy, vďaka čomu je priekopníkom v tejto oblasti.

Architektúra budovy bola dôkladne navrhnutá s použitím recyklovaného a lokálne vyrobeného stavebného materiálu a s konštrukciou, ktorá prepúšťa do interiéru veľké množstvo svetla cez vnútorné nádvoria, čím šetrí zdroje a prispieva k úsporám energie. Vnútorné nádvoria tiež zabezpečujú prirodzené vetranie budovy.

  • Viac ako 70 solárnych panelov
  • Centrálny vykurovací systém na pelety z biomasy
  • Úsporné žiarovky
  • Ekologická strecha
  • Sklo s nízkou priepustnosťou v hliníkových oknách bez efektu tepelného mosta
  • Tepelná izolácia budovy

Prebytočná voda sa používa na:

  • Zavlažovanie zelenej strechy a množstva parkov v Terrasse
  • Splachovanie WC