Program NephroCare Excellence

Snaha o dosiahnutie spokojnosti u zamestnancov

NephroCare má zamestnancov, ktorí sa zaväzujú poskytovať starostlivosť čo najvyššej možnej kvality. Sme si vedomí zodpovednosti za posilnenie nášho personálu moderným pracovným prostredím. Našich zamestnancov zahŕňame do príjimania organizačných a pracovných rozhodnutí a umožňujeme kontinuálny profesionálny a sociálny rozvoj.

Poskytujeme dynamické a podnikateľské pracovné prostredie, ktoré podporuje cieľavedomý a efektívny prístup.

Ponukou obohacujúceho pracovného prostredia s dobrou bezpečnosťou pracovného miesta a zaistením osobného a profesijného rozvoja motivujeme a angažujeme kvalifikovaný personál, čím zabezpečujeme dlhodobú budúcnosť v spoločnosti.

Program NephroCare Excellence spája všetky naše normy kvality a overené postupy z rôznych krajín v jednom komplexnom programe.

Tieto normy sú kľúčové pre kvalitu života našich pacientov, spokojnosť zamestnancov a pre náš záväzok umožňovať finančne prijateľnú náhradu funkcie obličiek pre rôzne zdravotnícke inštitúcie.

Tento program zahŕňa napríklad, presné meranie kvality ošetrenia na základe našej klinickej databázy, štandardizáciu a zlepšenie efektívnosti v klinickej štruktúre, ako aj optimalizáciu výsledkov dialyzačného ošetrenia.