NephroCare využíva na tejto internetovej stránke cookies kvôli posilneniu spokojnosti zákazníkov a poskytnutiu čo možno najlepších služieb. Pokračovaním prehliadania tejto internetovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií  nájdete v našich Pravidlách ochrany súkromia.    

Voľné pracovné miesta

Rozvoj odborného personálu

Záväzok nášho špecializovaného personálu je kľúčový pre dobrý stav našich pacientov. V NephroCare sa zaväzujeme poskytovať našim ľuďom to, čo potrebujú, aby vykonávali prácu čo najlepšie.

Tým, že pomáhame našim tímom v dialyzačných centrách rozvíjať svoje schopnosti, zlepšujeme kvalitu našich služieb. Preto podporujeme personál v našich centrách rôznymi programami kontinuálneho školenia, vzdelávacími podujatiami a účasťami na konferenciách.

Tieto opatrenia pomáhajú personálu, aby poznal najnovšie klinické objavy, ako aj organizačné požiadavky a postupy.

Kongresy

Lekári a zdravotné sestry motivujeme k účasti a k príspevkom na národných a medzinárodných kongresoch a sympóziách, ako napríklad ERA-EDTA a EDTNA/ERCA posielaním svojich vedeckých abstraktov.

Okrem toho medzinárodné stretnutia vedúcich sestier z danej krajiny a medicínskych riaditeľov z danej krajiny dvakrát ročne podporujú výmenu hodnotných myšlienok a skúseností, identifikujú potreby vašej siete a pomáhajú nám nájsť najlepší spôsob ako rozvíjať a zlepšovať pracovné procesy na dialýze.

Kredity v rámci kontinuálneho lekárskeho vzdelávania

V roku 2010 sme začali s organizáciou pravidelnej konsenzuálnej konferencie ako medzinárodného zdieľaného dozorného stretnutia, ktoré je kvalifikované na získanie kreditov v rámci kontinuálneho lekárskeho vzdelávania (CME). Táto výmena sa koná aj na národnej úrovni. Organizujú sa aj miestne konsenzuálne konferencie, ktoré sú tiež kvalifikované na akreditáciu v rámci kontinuálneho lekárskeho vzdelávania (CME).

Profesionálny rozvoj ošetrovateľského personálu aktívne podporujeme pravidelnými vzdelávacími podujatiami a informatívnymi publikáciami, ako napríklad NursingNow!, časopis o ošetrovateľstve s článkami o školeniach a starostlivosti o pacienta.

Elektronické vzdelávanie

V roku 2008 sme spustili platformu elektronického vzdelávania. Stala sa populárnym zdrojom vzdelávania vo viac ako 25 krajinách. Kurzy sa týkajú ošetrovateľstva, lekárskych a nelekárskych tém a sú dostupné v miestnom jazyku.

Program spokojnosti zamestnancov

Aby sme mohli splniť potreby a očakávania personálu, spoločnosť Fresenius Medical Care pravidelne každé dva roky vykonáva prieskum spokojnosti zamestnancov.

Tieto prieskumy pomáhajú identifikovať možnosti pre zlepšenie a majú veľmi vysokú účasť (v priemere 80 %).

V roku 2010 jeho účastníci ocenili hlavne najnovšie vybavenie a príslušenstvo na liečbu pacientov v centrách.

Prieskum tiež odhalil, že zamestnanci sa stotožnili s vysokými štandardmi kvality spoločnosti Fresenius Medical Care. Takmer všetci účastníci uviedli, že by odporučili centrum, kde pracujú, príbuzným alebo priateľom, ktorí by potrebovali dialyzačné ošetrenie.

Na otázku čo by zlepšili zamestnanci odpovedali, že by chceli rozšíriť možnosti profesionálnej výmeny a kontinuálneho ďalšieho rozvoja. Toto bolo identifikované ako jedna z hlavných oblastí, na ktorú sa bude sústreďovať program NephroCare Excellence počas niekoľkých nasledujúcich rokov.

Ako reakciu na túto spätnú väzbu vytvoríme viacero možností pre personál, aby mohli komunikovať s kolegami na národnej a medzinárodnej úrovni za účelom výmeny nápadov a skúseností.

Program NephroCare Excellence