Starostlivosť o fistulu v centre

Starostlivosť o fistulu

Starostlivosť o fistulu v centre

V dialyzačnom centre sa o Vás postarajú špecializovaní odborníci a poradia Vám vo všetkom, čo súvisí s vašou liečbou, ako aj s vašim cievnym prístupom. Tu je zopár rád, ako aj niekoľko aspektov vašej starostlivosti, pri ktorých môžete zohrávať aktívnu úlohu:

Pred liečbou

  • Priamo pred liečbou si vždy umyte ruku s fistulou.
  • Ak sa odporúča anestetická páska, umyte si najskôr ruku, aplikujte pásku, následne ju odstráňte a pred zavedením kanyly ruku opäť umyte.
  • Sestra pokožku vydezinfikuje pred každým zavedením ihly.

Zavedenie kanyly a čas trvania liečby

Vnímajte a buďte otvorený všetkým informáciám, ktoré dostanete od zdravotníckeho tímu týkajúcich sa techniky vpichu. Existujú dve hlavné techniky umožňujúce maximálnu ochranu Vašej fistule:

1. „Postranná rotácia“ alebo „lanový rebrík“

Pri použití tejto techniky sa pri každej liečbe vyberie nové miesto pre kanylu, pričom sa ponechá malá vzdialenosť od predchádzajúceho miesto (približne 2 cm). Väčšinou sestra začína zavádzať kanylu z dolnej časti prístupu, až kým nedosiahne najvrchnejšiu časť a potom začína znova od spodku. Použije sa celá vaskulárna hadička. Ak sa u Vás používa táto technika, môžete pomôcť, ak budete kontrolovať, či nedochádza k opakovanému vpichu v mieste punkcie, kým sa stále hojí, aby ste predišli slabým miestam na Vašej fistule.

2. „Gombíková dierka“ alebo „miesto jedného vpichu“

Touto technikou sa ihla vždy zavedie presne na to isté miesto v rovnakom uhle. Časom sa kanál po ihle zahojí, rovnako ako prepichnuté miesto na uchu na náušnicu. Táto technika funguje najlepšie, ak ju vždy vykonáva rovnaká osoba.

Počas liečby

  • Ruku držte bez pohnutia a uvoľnenú, aby ihla nevypadla z miesta.
  • Nezabudnite, že ruku s cievnym prístupom nikdy neprikrývajte oblečením ani hrubou prikrývkou, aby mohli sestry jednoducho skontrolovať, či je všetko v poriadku.

Ak chcete byť pri zavádzaní kanyly aktívnejší, porozprávajte sa o tom so Svojim zdravotníckym tímom!

Po dokončení liečby

Po skončení liečby sa ihly odstránia. V mieste vpichu ihly si musíte podržať vatové tampóny, až kým sa nezastaví krvácanie. Tento proces sa nazýva hemostáza. Ak si miesta pridržíte správnym spôsobom, skrátite trvanie krvácania, predídete poškodeniu prístupu a skôr sa dostanete domov. Tu je návod:

  • Sestra Vám na ruku bez prístupu navlečie rukavicu
  • Pevne tlačte dvoma prstami po dobu 5 až 10 minút na miesta vpichu ihiel, bez toho, aby ste sa pozerali pod gázu. Netlačte príliš silno, aby ste nezastavili pulz. Požiadajte svoj zdravotnícky tím, aby vám ukázal správny tlak.
  • Sestra Vám povie, kedy krvácanie skončilo a Vaša hemostáza je dokončená. Na miesto dostanete náplasť a môžete si dať dole rukavicu.
  • Pred odchodom z dialyzačnej miestnosti si umyte ruky.
  • Náplasť dajte dolu po 3 až 4 hodinách.