Možnosti liečby

Dialýza – vykonáva pre vás prácu vašej obličky.

Dialýza je postup používaný ako náhrada časti funkcie obličiek. Táto liečba dokáže nahradiť iba niektoré základné funkcie zdravej obličky.

Dve z najdôležitejších funkcií obličiek (odvádzanie nadbytočnej vody a odstraňovanie odpadových látok z tela, ktoré sa nahromadili v krvi) zabezpečuje dialyzačná liečba.

Aj pri tejto liečbe sa však budete musieť snažiť dodržiavať správne stravovanie, aby ste vodu a odpadové látky udržali na prijateľnej úrovni.

Ďalšie funkcie, ako napríklad úloha, ktorú obličky zohrávajú pri tvorbe červených krviniek a zachovávanie pevnosti Vašich kostí, zabezpečujú lieky.

Možnosti dialýzy: peritoneálna dialýza a hemodialýza

Dve hlavné formy dialýzy sú peritoneálna dialýza a hemodialýza. Hemodialýza prebieha mimotelovo, zatiaľ čo peritoneálna dialýza prebieha vo vnútri tela.

Obidve formy dialýzy sú úspešné pri liečbe ochorení obličiek. Výber jednej z nich záleží väčšinou na osobnej obľube/neobľube a výbere životného štýlu, ale aj na Vašom všeobecnom zdravotnom stave.

Môžete trpieť ochorením, pre ktoré by bola jedna alebo druhá forma lepšou voľbou. Váš lekár vám v tom poradí.