Typy liečby

Existuje množstvo kliník a nemocníc, ktoré ponúkajú hemodialyzačnú liečbu.

Dialyzačnú liečbu vykonávajú zaškolení zdravotnícki profesionáli, ktorí sú počas liečby k dispozícií. Medzi jednotlivými liečbami sa môžete podľa potreby poradiť so zdravotníckym tímom.

Ak chcete podstúpiť dialýzu v samoobslužnom centre, Vašu dialyzačnú liečbu si vykonáte sami v klinickom prostredí. Tím zdravotníckych odborníkov Vám bude k dispozícií, aby Vám počas liečby prípadne pomohol.

Hemodialyzačná liečba sa väčšinou vykonáva trikrát týždenne po dobu približne 4 až 5 hodín (štyrikrát pri určitých špecifických klinických podmienkach). Frekvencia liečenia závisí hlavne na Vašich fyzických vlastnostiach.

Dostanete pravidelný časový rozvrh, kedy je potrebné vykonávať liečbu, napr. „pondelok-streda-piatok vždy v stanovenom čase“.

Budete zodpovedný za to, aby ste sa na liečbu dostavili do dialyzačného centra včas a Váš tím NephroCare zabezpečí pohodlný priebeh.

Prítomnosť v dialyzačnom centre Vám umožní aj stretnúť iných pacientov v podobnej situácii a porozprávať sa s nimi.

Hemodialýza – Vaša „špičková“ oblička

Hemodialýza je najčastejšia forma dialýzy, pri ktorej sa krv filtruje mimotelovo pomocou dialyzačného prístroja. Počas liečby sa z cievy odoberie krv a prejde cez umelý filter nazývaný dialyzátor, tzv. „umelá oblička“.

Dialyzátor sa skladá z približne desaťtisíc dutých vlákien vyrobených zo špeciálnej membrány. Krv prúdi cez tieto vlákna jedným smerom, zatiaľ čo dialyzačná tekutina prúdi po vonkajšej strane opačným smerom.

Počas hemodialýzy sa z krvi odvádza nadbytočná voda a odpadové látky cez membránu a do časti s dialyzátom. Vyčistená krv sa vracia do tela a tento proces prebieha neustále, pokým neuplynie predpísaný čas trvania.

Pri moderných dialyzačných prístrojoch väčšinou potrebujete tri hemodialyzačné liečby týždenne, každé v trvaní minimálne štyri hodiny. Počas tejto doby musíte byť pripojený na dialyzačný prístroj.

Je to skutočne neobyčajné, ak si uvedomíte, že dialyzačný prístroj sa snaží za dvanásť hodín liečby týždenne dosiahnuť to, čo zdravé obličky robia neustále 24 hodín denne.

Podniknutím správnych krokov Vám môžeme pomôcť, aby ste viedli čo najzdravší život.