36 Nájdené centrá pre "all Countries"
Filtrovat podla možnosti ...
36
Dialyzačné centrá
Kontakt
Možnosti
 
Kontakt Telefón+40 234 31 18 00 Fax+40 234 31 18 00
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 372 747 484 Fax+40 314 253 729
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 346 401 010
Možnosti HD, ONLINE HDF, CAPD, APD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 244 545 123 Fax+40 244 545 124
Možnosti HD, ONLINE HDF, APD, CAPD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 244 521 407 Fax+40 344 147 983
Možnosti HD, ONLINE HDF, CAPD, APD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 348 45 72 10 Fax+40 348 45 72 11
Možnosti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 348 730 162 Fax+40 348 730 162
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 345 404 991 Fax+40 345 404 990
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 351 420 968 Fax+40 351 420 968
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 352 401 314 Fax+40 352 401 361
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 350 432 041 Fax+40 350 432 042
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 356 461 916 Fax+40 356 469 680
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 254 22 31 55 Fax+40 254 22 31 55
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 364 116 801 Fax+40 372 715 691
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 364 435 383 Fax+40 364 435 384
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 364 438 087 Fax+40 364 438 087
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 372 70 97 79 Fax+40 259 42 25 22
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 372 715 301 Fax+40 359 463 881
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 262 227 202 Fax+40 262 227 202
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 262 310 771 Fax+40 262 310 772
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 261 76 60 44 Fax+40 261 76 60 44
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón0360401319 Fax0360401319
Možnosti HD, ONLINE HDF, CAPD, APD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 372 715 300 Fax+40 368 465 043
Možnosti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 358 102 863 Fax+40 258 830 394
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 372 71 28 04 Fax+40 234 52 25 00
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 233 230 990 Fax+40 233 230 990
Možnosti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 332 45 50 59 Fax+40 332 45 50 58
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 332 803 441 Fax+40 332 803 442
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 330 803 490 Fax+40 330 804 487
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 330 803 554 Fax+40 230 210 456
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 371 003 211
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 235 415 503 Fax+40 235 415 503
Možnosti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 340 401 020 Fax+40 340 401 019
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 372 70 50 21 Fax+40 241 61 57 34
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 341 425 885 Fax+40 341 425 955
Možnosti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD Go to Clinic Page
 
Kontakt Telefón+40 343 401 100
Možnosti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Go to Clinic Page