Dodržujte preventívne opatrenia

Hygiene

Handwashing and wearing a mask is very important. Find out useful tips and more details here.

Infekcia sa prenáša hlavne malými kvapôčkami z nosa a úst od osoby s ochorením koronavírusom. Odporúčame, aby ste denne dodržiavali tieto preventívne opatrenia:

Umývajte si ruky mydlom, aspoň 20 sekúnd

Dodržiavanie správneho postupu pri umývaní rúk je najlepší spôsob, ako znížiť počet mikróbov na vašich rukách a pomáha predchádzať infekcii.

 • Po použití toalety.
 • Po utretí nosa, kýchaní a kašľaní.
 • Pred a po jedle.
 • Po použití hromadnej dopravy.
 • Po pobyte na verejnom mieste.
 • Pred nasadením a zložením rúška.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Ako si správne dezinfikovať ruky

Dezinfekčné prostriedky môžu byť ešte viac účinné pre ruky alebo fistulu.

Krok za krokom

 • Použite také množstvo prostriedku, aké sa vám zmestí do dlane.
 • Pokryte celý povrch.
 • Trite si ruky dlaňou o dlaň.
 • Dlaňou o dlaň s prepletenými prstami.
 • Pravou dlaňou o chrbát ľavej ruky s prepletenými prstami a naopak.
 • Zovretými prstami o dlaň druhej ruky s prepletenými prstami a naopak.
 • Čistením ľavého palca krúživým pohybom v zovretí pravej dlane a naopak.
 • Čistením ľavej dlane krúživým pohybom vzad a vpred spojenými prstami pravej ruky a naopak.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Zabráňte šíreniu mikróbov

 • Pri kýchaní alebo kašľaní si zakryte nos a ústa vreckovkou alebo lakťom (nie rukou, na ktorej máte fistulu). Nepoužívajte holé ruky.
 • Vreckovky ihneď vyhoďte do koša.
 • Ruky a paže si pravidelne dezinfikujte.
 • Nedotýkajte sa priamo očí, nosa ani úst.
 • Vyhnite sa fyzickému kontaktu pri zdravení ľudí.
 • Udržujte vzdialenosť > 1,5 m od ostatných ľudí.
 • Vyhnite sa uzavretým priestorom a veľkým skupinám ľudí.

Noste rúško

Chirurgické rúška, ktoré predstavujú fyzickú bariéru, majú zabrániť tomu, aby sa kvapôčky dostali na povrchy alebo na ľudí. Táto fyzická bariéra môže tiež zabrániť kvapôčkam dostať sa do pľúc. Pre ochranu je dôležité, aby bolo rúško nasadené správne.

Kedy nosiť rúško

 • Vo všeobecnosti pri používaní hromadnej dopravy (napr. autobus, električka, taxík) alebo ak ste na verejnom mieste.
 • Počas cesty do dialyzačného centra a z neho.
 • Na pokyn klinického tímu noste rúško počas pobytu v dialyzačnom centre vrátane vašej liečby.
 • Ak zdieľate domácnosť a jeden z jej členov má respiračné príznaky.

Môžete si všimnúť, že zamestnanci používajú dodatočné ochranné pomôcky. Nemusíte sa báť, sú to preventívne opatrenia.

V prípade potreby vám zamestnanci poskytnú rúško a ukážu, ako ho správne používať. Starajte sa o pomôcky, ktoré dostanete, a dodržujte pokyny zdravotníckeho tímu.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Prečo je sociálny odstup dôležitý?

Koronavírus sa prenáša hlavne z človeka na človeka.

Infekcia sa prenáša hlavne malými kvapôčkami z nosa a úst osoby s ochorením COVID-19.

Tieto kvapôčky pristanú na objektoch a povrchoch okolo osoby. Preto je dôležité držať si odstup viac ako 1,5 m od iných ľudí. Je dôležité dodržiavať aj ostatné bezpečnostné opatrenia (napr. umývanie rúk po príchode domov alebo na kliniku).

Zdá sa, že starší dospelí, dialyzované osoby alebo osoby so závažnými chronickými ochoreniami majú vyššie riziko, že sa u nich vyvinie vážna forma ochorenia COVID-19.

Preto je veľmi dôležité, aby ste robili tieto kroky na zníženie rizika a robili opatrenia, aby ste sa vyhli vystaveniu.

 • Počas dní, keď nemáte dialýzu, ostaňte doma.
 • Ak je to možné, na prepravu do dialyzačného pracoviska a z neho použite individuálnu dopravu.
 • Ak používate hromadnú alebo skupinovú dopravu (napr. autobus, električku, taxík), chráňte seba a ostatných. Pred použitím dopravy a po ňom si dezinfikujte ruky.
 • Znížte osobný kontakt a vyhnite sa verejným aj súkromným podujatiam.
 • Nezdravte ľudí podaním ruky, bozkom alebo objatím.
 • Dodržujte vzdialenosť > 1,5 m od ostatných.
 • Uistite sa, že máte dostatočné zásoby jedla, ktoré spĺňa vašu diétu, čerstvú vodu a dostatok liekov. Najlepšie bude, ak požiadate o pomoc pri nakupovaní.

Súvisiace Témy

Odporúčanie preventívnych opatrení v každodennej praxi

Oznámenie pre návštevníkov a etiketa pre dialyzačné centrá spoločnosti Fresenius Medical Care