Manažment krajín

NephroCare na Slovensku

Fresenius Medical Care – prvé dialyzačné centrum na Slovensku bolo otvorené v roku 2002 . V súčasnosti na Slovensku prevádzkuje 18 dialyzačných centier, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť viac ako 1000 pacientom.

Dialyzačné centrá vykonajú takmer 157 250 HD ošetrení za rok, z ktorých viac ako 85 % sú ONLINE HDF.
Vo všetkých našich centrách sa pracuje s najmodernejšími postupmi dialyzačnej liečby.

Naši špecializovaní odborníci