V dialyzačnom centre

Pohľad zvnútra na kliniku s niekoľkými prázdnymi posteľami
Upozornenie návštevníkov na našich dialyzačných centrách

Žiadame vás o porozumenie nutnosti zákazu vstupu rodinných príslušníkov a ošetrovateľov do našich dialyzačných centier počas vypuknutia ochorenia COVID-19. Ak sprevádzate svojho rodinného príslušníka, ideálne nevstupujte do dialyzačného centra. Ak musíte vstúpiť, dodržujte pokyny klinického tímu. Vstup do liečebnej miestnosti bude zakázaný. Ak sprevádzate svojho rodinného príslušníka kvôli fyzickej pomoci, náš zdravotnícky tím je pripravený a poskytne plnú fyzickú pomoc.

Pravidlá správania v čakárni počas vypuknutia ochorenia COVID-19

Naši zdravotnícky pracovníci sú vyškolení v postupoch kontroly infekcie. Najmä počas vypuknutia ochorenia COVID-19 vás žiadame, aby ste venovali veľkú pozornosť a dodržiavali pravidlá správania sa v čakárni a dialyzačnom centre pri týchto okolnostiach.

 • Skontrolujeme vám teplotu a možné príznaky.
 • V rámci preventívnych opatrení vás môžeme požiadať o oddelenie od ostatných.
 • Umyte/dezinfikujte si ruky, vrátane AV fistuly hneď po príchode do dialyzačného centra a pred odchodom.
 • Nezdržujte sa v okolí dávkovača.
 • Pri pohybe po dialyzačnom centre si udržujte vzdialenosť > 1,5 m od ostatných.
 • Pri sedení v čakárni nechajte medzi sebou a inými ľuďmi dostatok miesta, > 1,5 m.
 • Snažte sa vyhnúť nepotrebnému pohybu.
 • Nedotýkajte sa povrchov a nábytku, ak to nie je nevyhnutné.
 • Počkajte, kým vás zavolajú do liečebnej miestnosti.
 • Pozdravte ostatných z diaľky a vyhnite sa fyzickému kontaktu.
 • Snažte sa v dialyzačnom centre nejesť a nepiť.
 • Obmedzte prinášanie novín, tabletov (alebo podobných predmetov).
 • Nezdieľate noviny (alebo podobné predmety) a nenechávajte ich pre ostatných.
 • Pri kýchaní alebo kašľaní si zakryte nos alebo ústa lakťom alebo papierovou vreckovkou.

Domáca dialýza

Ak doma vykonávate domácu hemodialýzu (HHD) alebo peritoneálnu dialýzu (PD), zvážte aj naše odporúčania týkajúce sa prevencie, pobytu doma, sociálneho odstupu, po výživových návykov a fyzického cvičenia. Pri prijímaní ošetrovacích pomôcok dodržiavajte aj odporúčania sociálneho odstupu min. 1,5 m.

Odporúčame vám, aby ste vypracovali liečebný plán pre prípad, že by sa váš opatrovateľ mohol infikovať koronavírusom. Uistite sa, že viete, kto vám môže pomôcť s liečbou.

Okrem toho sa spojte s vašim lekárom v nasledujúcich oblastiach:

 • skontrolujte, či máte dostatočnú zásobu liekov a ošetrovateľských potrieb,
 • skontrolujte plán a manažment vašich pravidelných kontrol,
 • ak sa cítite chorý s príznakmi ochorenia COVID-19, informujte o tom váš klinický tím.
Súvisiace Témy

Tipy, čo robiť pri pobyte doma počas dní, keď nemáte dialýzu

Odporúčanie preventívnych opatrení v každodennej praxi