Dodržujte preventívne opatrenia

Infekcia sa prenáša hlavne malými kvapôčkami z nosa a úst od osoby s ochorením koronavírusom

Odporúčame, aby ste denne dodržiavali tieto preventívne opatrenia:

Umývajte si ruky mydlom, aspoň 20 sekúnd

Dodržiavanie správneho postupu pri umývaní rúk je najlepší spôsob, ako znížiť počet mikróbov na vašich rukách a pomáha predchádzať infekcii.

 • Po použití toalety.
 • Po utretí nosa, kýchaní a kašľaní.
 • Pred a po jedle.
 • Po použití hromadnej dopravy.
 • Po pobyte na verejnom mieste.
 • Pred nasadením a zložením rúška.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Ako si správne dezinfikovať ruky

Dezinfekčné prostriedky môžu byť ešte viac účinné pre ruky alebo fistulu.

Krok za krokom

 • Použite také množstvo prostriedku, aké sa vám zmestí do dlane.
 • Pokryte celý povrch.
 • Trite si ruky dlaňou o dlaň.
 • Dlaňou o dlaň s prepletenými prstami.
 • Pravou dlaňou o chrbát ľavej ruky s prepletenými prstami a naopak.
 • Zovretými prstami o dlaň druhej ruky s prepletenými prstami a naopak.
 • Čistením ľavého palca krúživým pohybom v zovretí pravej dlane a naopak.
 • Čistením ľavej dlane krúživým pohybom vzad a vpred spojenými prstami pravej ruky a naopak.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Zabráňte šíreniu mikróbov

 • Pri kýchaní alebo kašľaní si zakryte nos a ústa vreckovkou alebo lakťom (nie rukou, na ktorej máte fistulu). Nepoužívajte holé ruky.
 • Vreckovky ihneď vyhoďte do koša.
 • Ruky a paže si pravidelne dezinfikujte.
 • Nedotýkajte sa priamo očí, nosa ani úst.
 • Vyhnite sa fyzickému kontaktu pri zdravení ľudí.
 • Udržujte vzdialenosť > 1,5 m od ostatných ľudí.
 • Vyhnite sa uzavretým priestorom a veľkým skupinám ľudí.

Noste rúško

Chirurgické rúška, ktoré predstavujú fyzickú bariéru, majú zabrániť tomu, aby sa kvapôčky dostali na povrchy alebo na ľudí. Táto fyzická bariéra môže tiež zabrániť kvapôčkam dostať sa do pľúc. Pre ochranu je dôležité, aby bolo rúško nasadené správne.

Kedy nosiť rúško

 • Vo všeobecnosti pri používaní hromadnej dopravy (napr. autobus, električka, taxík) alebo ak ste na verejnom mieste.
 • Počas cesty do dialyzačného centra a z neho.
 • Na pokyn klinického tímu noste rúško počas pobytu v dialyzačnom centre vrátane vašej liečby.
 • Ak zdieľate domácnosť a jeden z jej členov má respiračné príznaky.

Môžete si všimnúť, že zamestnanci používajú dodatočné ochranné pomôcky. Nemusíte sa báť, sú to preventívne opatrenia.

V prípade potreby vám zamestnanci poskytnú rúško a ukážu, ako ho správne používať. Starajte sa o pomôcky, ktoré dostanete, a dodržujte pokyny zdravotníckeho tímu.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Súvisiace Témy
Skin care

The skin is our largest organ - it protects our bodies and helps us maintain just the right temperature.

Physical exercise

Your exercise programme doesn’t need to be about sporting excellence. You should concentrate on lighter exercise