Domáca peritoneálna dialýza

[Translate to Slovakia - Slovak:] Peritoneal dialysis patient
Úvod

Peritoneálnu brušnú dialýzu (PD), je možné zvoliť u pacientov, ktorí sú schopní a zároveň ochotní podieľať sa na vlastnej liečbe bez nepretržitého dohľadu zdravotníckeho personálu. Výhodami tejto voľby sú súkromie, domáce prostredie a liečebný režim prispôsobený obvyklému spôsobu života. Niekoľko štúdií preukázalo, že možnosť podieľať sa aktívne na vlastnej liečbe má pozitívny vplyv na klinické výsledky dialyzovaných pacientov.

Hlavný rozdiel medzi PD a hemodialýzou (HD) je v tom, že kým u hemodialýzy krv pacienta preteká mimotelovým obehom a dialyzačným filtrom, kde sa čistí, u peritoneálnej dialýzy je krv očistená priamo vo vnútri pacientovho tela. Touto metódou sú liečení aj novorodenci a deti so zlyhaním obličiek.

Ako funguje peritoneálna dialýza

Pri peritoneálnej dialýze sa používa tzv. peritoneálny katéter – mäkká a ohybná hadička, o niečo hrubšia ako slamka, ktorá je jednoduchým chirurgickým zákrokom zavedená do spodnej časti brušnej oblasti. Druhá strana hadičky je vyvedená najčastejšie na ľavú stranu od pupku. Katéter zostáva stále na svojom mieste a mimo procedúry dialýzy je ukrytý pod odevom.

Procedúra peritoneálnej dialýzy prebieha tak, že si pacient do brušnej dutiny cez tento katéter pomaly napustí väčšinou dva litre dialyzačného roztoku a odpadové látky z krvi prejdú do tohto roztoku cez membránu - pobrušnicu (peritoneum). Táto tenká blana vystiela brušnú dutinu, pokrýva jej orgány a je veľmi dobre prekrvená. Odpadové látky tak môžu ľahko prenikať z krvi do napusteného dialyzačného roztoku v brušnej dutine. 

Prechod odpadových látok a prebytočnej vody do dialyzačného roztoku prebieha neustále. Po určitom čase sa dialyzačný roztok (spolu s prebytočnou vodou a odpadovými látkami) opäť vypustí cez katéter von. Peritoneálna dialýza pokračuje, keď sa vypustená tekutina nahradí čerstvou tekutinou. Tento proces nahradenia použitého roztoku čerstvým dialyzačným roztokom sa nazýva výmena. Výmena sa opakuje niekoľkokrát denne, zvyčajne 4 krát.

Dialyzačný roztok má špeciálne zloženie, aby nasával z krvného obehu prebytočnú vodu a aby pacienta, ktorému obličky prestávajú tvoriť moč, zbavoval tekutín, ktoré v priebehu dňa vypije. To všetko robí v pohodlí domova a bez nutnosti napojovania sa na mimotelový obeh. Naviac, vďaka modernému prístrojovému vybaveniu môže peritoneálna dialýza prebiehať i automaticky počas nočného spánku.

Časy výmen dialyzačného roztoku sa dajú upraviť podľa pacientovho denného rozvrhu, alebo si pacient môže výmeny prevádzať v priebehu noci za pomoci prístroja. Počas dňa má potom kľud a môže sa venovať iným činnostiam alebo chodiť do zamestnania či do školy.

Peritoneálny prístup

Ak si vyberiete PD, budete musieť mať katéter implantovaný do brucha. Katéter umožňuje natekanie a vytekanie PD roztoku do a von z vášho brucha. Je to približne 30 cm dlhá mäkká silikónová hadička, široká ako ceruzka. Časť katétra je umiestnená vo vnútri brucha, zatiaľ čo druhá je mimo tela.

Nemusíte sa báť, že by vám implantovaný katéter mohol vypadnúť. Je pevne prichytený v brušnej stene dvoma malými manžetami na požadovanom mieste. Napriek tomu je dôležité, aby bol katéter prekrytý a zaistený na koži, aby sa zabránilo jeho ťahaniu. Približne dva týždne po zavedení katétra je možné postupne začať plniť brucho PD roztokom.

Hygiena počas peritoneálnej dialýzy

Koža je prirodzenou bariérou pre mikroorganizmy. Ak má koža malé trhlinky, škodlivé organizmy sa môžu dostať do nášho tela a krvného obehu a môžu spôsobiť infekciu. To je dôvod, prečo je dobrá fixácia katétra mimoriadne dôležitá. V opačnom prípade pohyb katétra môže spôsobiť poškodenie kože v mieste výstupu, čo môže viesť k infekcii.

Pri PD je dôležité dodržiavať prísne hygienické postupy, aby sa zabránilo vniknutiu mikroorganizmov do peritoneálnej dutiny cez katéter, predĺženie katétra alebo počas pripojenia vaku. Uplatňovanie hygienických pravidiel vo vašej každodennej rutine je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť infekcii pobrušnice - peritonitíde.

Spôsoby PD

Peritoneálnu dialýzu možno vykonať dvoma spôsobmi:

• Manuálne: CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) – kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza

• Automaticky: APD (Automated Peritoneal Dialysis) – Automatizovaná peritoneálna dialýza

Voľba medzi týmito dvoma možnosťami závisí od vášho zdravotného stavu, životného štýlu, osobných preferencií a sympatií. Porozprávajte sa o tom, aký je pre vás najlepší spôsob liečby so svojím lekárom a PD sestrou.

CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) – manuálna výmena

V CAPD sa väčšina výmen uskutočňuje počas dňa. Väčšinou sa vykonávajú štyri výmeny denne. Váš lekár vám predpíše, koľko výmen za deň je potrebných na zabezpečenie dostatočnej dialyzačnej liečby. Každá výmena trvá približne 20-30 minút. Časy výmeny sa môžu trochu líšiť, aby vyhovovali vášmu rozvrhu dňa, najmä ak pracujete alebo chodíte do školy. Váš zdravotnícky tím vám pomôže nastaviť plán, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

APD (Automated Peritoneal Dialysis) – automatizovaná výmena

V APD väčšina výmen prebieha v noci pomocou zariadenia nazývaného cyklér. Na tento prístroj ste pripojení približne 8 - 10 hodín. PD roztok sa dodáva pacientovi pomocou špeciálnej súpravy hadičiek z cykléru. Prístroj automaticky vypúšťa a dopĺňa peritoneálnu dutinu počas spánku. Ráno sa odpojíte od cykléru a máte voľno pre svoje každodenné aktivity. Existujú rôzne predpisy na APD v závislosti od vášho životného štýlu a zdravotného stavu.

Podpora a servis

Každých 4-6 týždňov budete požiadaní, aby ste prišli na kontrolu do vášho dialyzačného strediska. Počas kontroly sa odoberie vzorka krvi, aby sa zistilo, či od posledného vyšetrenia nastali nejaké zmeny a či je potrebné upraviť vašu liečbu. Lekár vám skontroluje laboratórne výsledky, lieky a diétu. Skontroluje aj vaše záznamy o liečbe z domu, ako je krvný tlak, pulz, teplota a hmotnosť. Rovnako skontroluje aj váš peritoneálny katéter a vyšetrí miesto jeho výstupu.

Pomôcky na peritoneálnu dialýzu

Váš predpis na dialýzu je špecifický podľa vašich potrieb. Váš lekár a vaša zdravotná sestra vyplnia a podpíšu zoznam receptov s množstvami potrebnými na vašu liečbu. Pamätajte, prosím: Zmeny vo vašom predpise musí vždy vykonať váš lekár!

Všetok potrebný spotrebný materiál vám dovezú až domov. PD sestra vás potom bude kontaktovať asi dva týždne po zásielke tovaru, aby zistila vaše aktuálne zásoby a mohla vám objednať spotrebný materiál na ďalšie obdobie.