Dialyzačná starostlivosť

Poskytovateľ viacerých modalít

Na základe mnohoročných skúseností a osvedčených postupov môže zdieľanie systému NephroCare poskytnúť kompletné dialyzačné terapie pre každého z našich dialyzovaných pacientov – a na základe rôznych terapeutických plánov aj výber z kompletného radu terapií – v centrách, v domácom prostredí a v nemocniciach.

Hemodialýza

Hemodialýza (HD) zahŕňa externé filtrovanie krvi cez dialyzačné zariadenie.

V strediskách NephroCare sa snažíme poskytnúť všetkým našim pacientom čo najlepšiu možnú liečbu vzhľadom na ich potreby a fyzický stav.

Peritoneálna dialýza

Pri peritoneálnej dialýze sa časť pobrušnice využíva ako nástroj na dialýzu. Voda a rozpustné látky sú schopné odlúčiť sa zo strany krvi na stranu dialyzátu cez membránu pobrušnice. Katéter zostáva stále na svojom mieste počas celej peritoneálnej dialýzy pacienta. Keď sa dialyzát nachádza v peritoneálnej dutine, nastáva odstránenie odpadových látok a nadbytočnej vody, kým koncentrácie rozpustných látok na strane krvi a na strane dialyzátu nebudú vo vyváženom stave.

REFERENCES

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.

Súvisiace Témy

Prispejte k naplneniu cieľa spoločnosti Fresenius Medical Care vytvárať pre pacientov s poruchou obličiek budúcnosť, v ktorej stojí za to žiť.