Akadémia NephroCare

Vzdelávanie pre personál strediska NephroCare

Akadémia NephroCare bola zriadená na podporu lekárov, sestier, vedúcich kliník a neklinických pracovníkov so širokou škálou modalít a tém vzdelávania, čo im umožňuje ponúkať najvyššiu kvalitu starostlivosti pri výkone svojho povolania.

Vzdelávanie lekárov ako dôležitý nástroj na optimalizáciu starostlivosti o pacienta

NephroCare si pritom uvedomuje, že program kontinuálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý je zostavený podľa medzinárodných liečebných smerníc a najvyšších štandardov liečby kliník NephroCare, pomôže ďalej zlepšovať výsledky dosahované lekármi na klinikách. V konečnom dôsledku to povedie k ďalšiemu zlepšeniu starostlivosti o pacientov, čo je hlavnou ambíciou kliník NefroCare.

Dr. Stefano Stuard, vedúci tímu klinického a terapeutického riadenia v CoE a hlavný autor kurzu hovorí: „Je to pre nás veľmi dôležitý krok a sme veľmi radi, že v súčasnosti môžeme týmto spôsobom podporovať našich lekárov.“

NephroCare ponúka akreditovanú odbornú prípravu pre lekárov

„Manažment krvného tlaku (TK) pri chronickej chorobe obličiek (CKD)“ je názov prvého vzdelávacieho kurzu, ktorý získal akreditáciu od Európskej akreditačnej rady pre inštitúciu kontinuálneho vzdelávania lekárov (EACCME) UEMS (Európska únia lekárskych špecialistov) v Bruseli. Ukončenie všetkých modulov e-learningového kurzu umožní lekárom NephroCare získať 7 kreditov v oblasti kontinuálneho lekárskeho vzdelávania (CME).

Súvisiace Témy

Vďaka sprievodným výhodám a kariérnym príležitostiam sa mnohí lekári, najmä nefrológovia, rozhodujú pracovať na dialýze.