COVID-19 – AKTUALIZÁCIA

Dôležitá aktualizácia týkajúca sa ochorenia koronavírusom

Zdravie a bezpečnosť našich pacientov, kolegov a partnerov je pre spoločnosť Fresenius Medical Care hlavnou prioritou. Situáciu berieme vážne a pozorne ju sledujeme, aby sme zabezpečili, že naše postupy sú vzhľadom na vyvíjajúce sa udalosti adekvátne a vhodné. Keďže sa staráme o jedných z najzraniteľnejších pacientov v zdravotníctve, situáciu pozorne sledujeme a s cieľom našich pacientov chrániť sme posilnili už zavedené postupy na kontrolu infekcií. Sme v úzkom kontakte s miestnymi úradmi v krajinách, v ktorých pôsobíme, a riadime sa ich pokynmi. Vytvorili sme tiež pracovné skupiny na preskúmanie našej reakcie na vyvíjajúcu sa situáciu.