COVID-19 – AKTUALIZÁCIA

Pohľad zvonku na budovu kliniky nefrológie/dialyzačné centrum
Dôležitá aktualizácia týkajúca sa ochorenia koronavírusom

Zdravie a bezpečnosť našich pacientov, kolegov a partnerov je pre spoločnosť Fresenius Medical Care hlavnou prioritou. Situáciu berieme vážne a pozorne ju sledujeme, aby sme zabezpečili, že naše postupy sú vzhľadom na vyvíjajúce sa udalosti adekvátne a vhodné. Keďže sa staráme o jedných z najzraniteľnejších pacientov v zdravotníctve, situáciu pozorne sledujeme a s cieľom našich pacientov chrániť sme posilnili už zavedené postupy na kontrolu infekcií. Sme v úzkom kontakte s miestnymi úradmi v krajinách, v ktorých pôsobíme, a riadime sa ich pokynmi. Vytvorili sme tiež pracovné skupiny na preskúmanie našej reakcie na vyvíjajúcu sa situáciu.

V našich dialyzačných centrách sme v súvislosti s ochorením koronavírusom zaviedli plány bezpečnostných opatrení a neustále komunikujeme s tímami a úradmi v krajinách, v ktorých pôsobíme. Keďže dialyzovaní pacienti sú od našich služieb závislí, zaviedli sme aj ďalekosiahle preventívne opatrenia a vytvorili pohotovostné plány, aby si naši pacienti mohli byť istí, že im bude dialyzačná liečba poskytnutá podľa potreby, a to aj v prípade rozsiahlej epidémie.

Zaviedli sme tiež bezpečnostné opatrenia pre našich zamestnancov. Naši klinickí pracovníci sú vyškolení v postupoch kontroly infekcií. Okrem toho sme pre prípad, že by sa situácia zhoršila, vypracovali pohotovostné plány pre naše ďalšie pracoviská. Navyše sme vydali aj cestovné obmedzenia a v rámci našej organizácie sa prestali konať stretnutia veľkých skupín a konferencie a vopred plánované udalosti sa buď odložili, alebo zmenili formu na virtuálne stretnutia.

Vzhľadom na to, že dialyzovaní pacienti sú vo všeobecnosti viac postihnutí závažnými komplikáciami pri respiračných ochoreniach, žiadame dialyzovaných pacientov, aby sa počas epidémie koronavírusom v rámci bezpečnostných opatrení zdržali medzinárodných aj vnútroštátnych ciest. S cieľom chrániť pacientov aj personál sme sa rozhodli dočasne pozastaviť naše prázdninové dialyzačné programy. Pre pacientov to znamená, že aktuálne na našich klinikách neposkytujeme liečbu novým pacientom, ktorí sú na dovolenke (národným aj medzinárodným).

Ak chcete nájsť dialyzačné centrum Fresenius Medical Care vo svojej blízkosti, kliknite sem. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa telefonicky priamo na svoje dialyzačné centrum.

Informačný leták pre pacientov