Transplantácia obličky

Transplantácia – úplná sloboda

Úspešná transplantácia obličiek vám poskytuje vyšší stupeň pohodlia a slobody ako dialýza. Lieky pomáhajú predchádzať odmietnutiu orgánu a dokážete viesť pomerne normálny život dlhé nasledujúce roky.

Váš lekár pri rozhodovaní, či ste vhodným kandidátom pre transplantáciu, zohľadní Váš vek a ďalšie ochorenia, ktorými trpíte.

Existuje taktiež závažný nedostatok darcov orgánov. Priemerná doba čakania v Európe je šesť rokov.

Ak ste vhodným kandidátom pre transplantáciu, počas čakania na operáciu budete potrebovať dialýzu.

Chirurgická metóda

Transplantácia obličky je implantácia zdravej obličky od inej osoby (darca) pacientovi trpiacemu terminálnym štádiom ochorenia obličky (príjemca).

Vhodnosť kandidáta na transplantáciu obličky závisí od určitého zdravotného stavu. Pre uistenie sa, či sa darca a príjemca dobre zhodujú, sa vykonávajú rôzne laboratórne vyšetrenia.

Dĺžka trvania obdobia do získania transplantátu sa líši. Bohužiaľ nie je dostupný dostatočný počet obličiek na transplantáciu, takže niektorí pacienti môžu byť na čakacom zozname pomerne dlho.

Oblička sa dá získať:

  • od žijúceho pokrvného príbuzného, ako napríklad rodič alebo súrodenec,
  • od žijúcej blízkej osoby, ako napríklad partner(ka) alebo veľmi blízky priateľ(ka),
  • nežijúci alebo zosnulý darca, ktorý súhlasil s darovaním orgánov ešte pred smrťou.

Približne 5 % pacientov trpiacich chronickým ochorením obličiek na celom svete dostané transplantát. Pre zvyšných 95 % je jedinou možnosťou dialýza.

Súvisiace Témy

We have gathered some of our most compelling stories from patients who are dealing with chronic kidney disease.