Informácie pre pacientov

Lekár hovorí s pacientom.
Dôležité informácie o ochorení koronavírusom pre našich pacientov

Zhrnuli sme pre vás niekoľko dôležitých informácií.

Práve teraz a tiež v blízkej budúcnosti si môžete v dialyzačnom centre všimnúť zmeny. Aj počas vypuknutia ochorenia ostávajú naše dialyzačné centrá otvorené a dodávateľský reťazec je stabilný. Naši zamestnanci sú vyškolení v postupoch kontroly infekcie. Klinický tím môže na základe klinického prostredia alebo vašej anamnézy zmeniť vašu bežnú liečbu. Vyhovejte im.

Ak budete mať akékoľvek otázky, budete neistý alebo sa dostanete do situácie, keď sa členovia rodiny alebo ľudia vo vašom okolí dostanú do kontaktu s vírusom, kontaktujte náš klinický tím.

COVID-19

Koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19) spôsobuje nový respiračný vírus, ktorý sa šíri po celom svete a spôsobuje ochorenia od bežnej nádchy po závažnejšie ochorenia, ako napríklad akútny respiračný syndróm. Väčšina ľudí sa však uzdraví bez toho, aby potrebovali špeciálnu liečbu. Prenáša sa kvapôčkami, ktoré človek vylučuje pri kašľaní alebo kýchaní, alebo ak sa rukami dotknete povrchu, ktorý je kontaminovaný vírusom, a potom sa kontaminovanými rukami dotknete očí, nosa alebo úst.

Teraz je dôležité zamerať sa na prevenciu.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svoj dialyzačný klinický tím.

Všímajte si príznaky

Príznaky ochorenia COVID-19 sú veľmi podobné chrípke. Pravidelne kontrolujte, či nemáte tieto príznaky:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • dýchavičnosť.

 

Okrem toho sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky:

 • bolesti svalov
 • bolesť hlavy
 • únava
 • bolesť hrdla
 • hnačka

Ak si všimnete príznaky, kontaktujte tím vášho dialyzačného centra a poraďte sa s nimi.

Čo robiť, ak máte príznaky ochorenia COVID-19

 • Pred tým, než sa vyberiete do dialyzačného centra, zavolajte tam a poraďte sa o príznakoch s personálom. Personál vám dá pokyny, čo robiť ďalej.
 • Ak sa nachádzate v dialyzačnom centre, nevstupujte do liečebnej miestnosti. Počkajte na zhodnotenie zdravotníckym tímom.
 • Ak potrebujete okamžitú starostlivosť, kontaktujte pohotovosť a choďte priamo tam. Informujte dialyzačné centrum.
 • Ak vám odporučili prísť na kliniku, budete oddelení od ostatných pacientov, aby sa obmedzila pravdepodobnosť šírenia vírusu na iné osoby. Zdravotnícky tím bude mať ochranné oblečenie a tvárové masky.

Zdravotnícky tím môže na základe príznakov, klinického prostredia alebo vašej anamnézy zmeniť vašu bežnú liečbu. Vyhovejte im.

Súvisiace Témy

Odporúčanie preventívnych opatrení v každodennej praxi

Oznámenie pre návštevníkov a etiketa pre dialyzačné centrá spoločnosti Fresenius Medical Care