Ochrana súkromia

VZOR PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

Vaša ochrana súkromia je dôležitá pre  FMC-dialyzačné služby, s.r.o. , („My“). Ochrana súkromia pri spracovávaní vašich osobných údajov je dôležitým aspektom, ktorému venujeme osobitnú pozornosť pri vykonávaní našich obchodných procesov.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov popisujú údaje zhromaždené o vás na webovom sídle alebo v aplikáciách („Stránka“), z ktorých pristupujete k týmto pravidlám, ako tieto údaje používame a poskytujeme; ako ich chránime; a kroky, ktoré môžete podniknúť v súvislosti s nimi. Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše Pravidlá ochrany osobných údajov a klikli na dostupné odkazy, ak potrebujete ďalšie informácie o konkrétnej téme.   

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.  Osobné údaje zhromažďujeme rôznymi spôsobmi, a to aj prostredníctvom registrácií, žiadostí, prieskumov, kontaktných formulárov v súvislosti s vašimi otázkami a automaticky pri prehliadaní našich stránok.    

Pri používaní Stránky vás môžeme požiadať o základné osobné údaje. Osobné údaje, ktoré môžeme požadovať, môžu zahŕňať meno, preferovaný jazyk, kontaktné údaje (napríklad poštovú adresu, telefónne čísla, e-mailovú adresu), záujmy, informácie o špecializácii a vzťah k zdravotníckym pracovníkom. 

Osobné údaje, ktoré odošlete, môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré sme získali od vás, či už internete alebo inak. Môžeme ich tiež kombinovať s informáciami, ktoré o vás získame z iných zdrojov, ako sú verejne prístupné databázy, platformy sociálnych médií a iné tretie strany.

Budeme vás informovať, aké osobné údaje sa vyžadujú a aké osobné údaje sú nepovinné. Keď budete požiadaní o poskytnutie osobných údajov, môžete ich poskytnutie odmietnuť. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť údaje potrebné na poskytovanie vyžiadaných služieb, nemusíme vám tieto služby poskytnúť.  

Ak nám poskytnete akékoľvek osobné údaje týkajúce sa inej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie tak urobiť a povoľujete nám používať tieto informácie v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Pokiaľ výslovne o to nepožiadame alebo vás k tomu nevyzveme, žiadame vás, aby ste nám neposielali a neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje definované platných právnymi predpismi (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, číslo kreditnej karty, číslo cestovného pasu, informácie týkajúce sa rasovej alebo etnickej príslušnosti, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, trestných činov alebo členstva v odborových organizáciách ani biometrické alebo genetické údaje na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby) na Stránke alebo prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom.

POUŽÍVANIE STRÁNKY MALOLETÝMI OSOBAMI

Stránka nie je zameraná na osoby mladšie ako 16 rokov a žiadame, aby tieto osoby neposkytovali osobné údaje cez Stránku. Ak vaše dieťa odoslalo osobné údaje a chcete požiadať o odstránenie takýchto osobných údajov, kontaktujte nás, ako je to vysvetlené nižšie v časti Kontaktujte nás.

PASÍVNE ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ

Pasívne zhromažďovanie informácií (t.j. zhromažďovanie informácií bez toho, aby ich návštevník aktívne poskytoval) sa zvyčajne uskutočňuje, keď si návštevník prehliada Stránku.

Súbory cookie sú štandardnou funkciou webových stránok, ktoré nám umožňujú ukladať na vašom počítači malé množstvo údajov o návšteve našej Stránky. Súbory cookie nám pomáhajú zistiť, ktoré oblasti Stránky sú užitočné a ktoré oblasti je potrebné zlepšiť.

„Cookie“ je informácia, ktorú webové sídlo pošle do vášho webového prehliadača, ktorý pomáha Stránke zapamätať si informácie o vás a vašich preferenciách.

Relačné súbory cookie sú dočasné informácie, ktoré sa používajú na zlepšenie navigácie, zabránia návštevníkom v poskytovaní nevhodných informácií (stránka si „pamätá“ predchádzajúce záznamy o veku alebo krajine pôvodu, ktoré boli mimo zadaných parametrov a blokujú následné zmeny); zhromažďujú súhrnné štatistické informácie na webe. Po ukončení webového prehliadača alebo inom vypnutí počítača sa vymažú.

Trvalé súbory cookie sú permanentné informácie, ktoré sú umiestnené na pevnom disku vášho počítača a zostávajú tam, pokiaľ ich nevymažete. Trvalé súbory cookie ukladajú informácie do vášho počítača na niekoľko účelov, ako je napríklad získavanie určitých informácií, ktoré ste predtým poskytli (napríklad heslá), pomáhajú určiť, ktoré časti webového sídla návštevníci považujú za najcennejšie a prispôsobujú webové sídlo na základe vašich preferencií. Trvalé súbory cookie umiestnené touto Stránkou na vašom počítači môžu obsahovať identifikačné informácie osoby, ale iba ak ste sa zaregistrovali alebo ste inak súhlasili s uchovávaním osobných údajov, ktoré ste poskytli na stránke. V opačnom prípade server nášho webového sídla vie, že neidentifikovaný návštevník s vašim súborom cookie sa vrátil na stránku.

Môžete sa rozhodnúť zablokovať používanie súborov cookie vo vašom prehliadači. Ak nechcete prijímať súbory cookie, váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste automaticky odmietli ukladanie súborov cookie alebo aby ste boli o tom informovaní vždy, keď stránka požiada o uloženie súboru cookie. Prostredníctvom prehliadača môžu byť predtým uložené súbory cookie tiež odstránené. Ďalšie informácie nájdete na stránkach pomocníka prehliadača. Podrobnejšie informácie o bežne používaných prehliadačoch nájdete na adrese www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Ak sa však rozhodnete neprijímať súbory cookie, môže obmedziť funkcie, ktoré máte k dispozícii na našich webových sídlach.

My a poskytovatelia služieb môžeme automaticky zhromažďovať a používať informácie týmito spôsobom:

Prostredníctvom vášho prehliadača: Niektoré prehliadače zhromažďujú určité informácie, napríklad adresu MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Mac), rozlíšenie obrazovky, názov a verziu operačného systému a typ a verziu prehliadača. Môžeme zhromažďovať podobné informácie, napríklad typ vášho zariadenia a identifikátor, ak pristupujete na stránku prostredníctvom mobilného zariadenia. Tieto informácie používame na zabezpečenie správneho fungovania stránky.

Adresa IP: Vaša IP adresa je identifikovaná a zaznamenávaná automaticky do našich serverových logov vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku, spolu s časom návštevy a navštívenými stránkami. Používame čiastočne maskované adresy IP na účely, ako je napr. výpočet úrovní používania Stránky, diagnostika problémov so servermi a správa stránky. Môžeme tiež odvodiť vašu približnú polohu z vašej čiastočne maskovanej IP adresy (dvojbajtová anonymizácia).

Informácie o zariadení: Zariadenie môžeme zhromažďovať (typ zariadenia, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, jazyk, krajina, v ktorej sa nachádzate a typ webového prehliadača), ktoré ste použili počas vašej návštevy.

SPRÁVA COOKIES POUŽITÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Ak chcete spravovať súbory cookie použité na tejto webovej stránke, otvorte dialógové okno Nastavenia súborov cookie v Centre preferencií ochrany osobných údajov OneTrust.

ZOZNAM COOKIES POUŽÍVANÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Zoznam súborov cookie použitých na tejto webovej stránke nájdete na stránke Vyhlásenie o cookies.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Používame a poskytujeme Osobné údaje, ktoré nám dáte, ako je opísané v časti zhromažďovania údajov a najmä:

Zabezpečujeme funkčnosť stránok a plníme vaše požiadavky, keď máme zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem, čo zahŕňa:

 • Poskytnúť vám služby zákazníkom.
 • Odpovedať na vaše otázky a splniť vaše požiadavky a dokončiť transakcie.
 • Posielať vám administratívne informácie, ako sú napríklad zmeny našich zmluvných podmienok a pravidiel, ako aj marketingové oznámenia, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. 
 • Uľahčiť funkciu zdieľania v sociálnych médiách

Poskytnúť personalizované služby, keď máme Váš súhlas alebo oprávnený záujem na poskytovaní informácií, ktoré vás zaujímajú, a to vrátane:

 • Lepšie chápať a prispôsobovať naše vzájomné vzťahy s vami.
 • Analyzovať alebo predpovedať preferencie používateľov, aby sme zistili agregované trendové správy o tom, ako sa používajú naše stránky.
 • Analyzovať alebo predpovedať vaše preferencie, aby sme zlepšili naše vzájomné vzťahy s vami, t.j. poskytli vám obsah, produkty a ponuky (prostredníctvom našich stránok, e-mailov alebo digitálnych nástrojov), o ktorých sa domnievame, že budú relevantné pre vaše profesionálne záujmy.

Pracovať s vami ako s HCP, keď máme zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem, čo zahŕňa:

 • Overovať, či máte oprávnenie na prístup k určitým produktom, službám a údajom, ktoré môžu byť poskytnuté iba niektorým licencovaným HCP.
 • Spolupracovať s vami na základe vašich odborných znalostí a názorov digitálnym alebo iným spôsobom. 
 • Zapájať vás do programov / panelov zdravotníckych pracovníkov.
 • Zapájať vás do kontextu prieskumov týkajúcich sa našich produktov alebo služieb alebo do pridruženej spoločnosti alebo obchodného partnera Fresenius Medical Care
 • Spolupracovať s vami na zdravotníckych akciách, publikáciách alebo poradenských stretnutiach.
 • Chceme vaše názory na produkty a služby propagované nami alebo pridruženou spoločnosťou Fresenius Medical Care alebo obchodným partnerom na účely vývoja a zlepšovania.

Umožňovať vám účasť na špeciálnych programoch, aktivitách, udalostiach alebo propagáciách ako súčasť nášho zmluvného vzťahu s vami alebo tam, kde máme legitímny záujem. 

Prevádzkovať našu spoločnosť tak, aby sme splnili naše zákonné povinnosti a splnili naše legitímne záujmy na udržiavaní nášho podnikania, čo zahŕňa:

 • Vykonávať analýzu údajov a audity.
 • Identifikovať trendy využívania našich webových stránok a analyzovať efektívnosť našej komunikácie.
 • Zistiť, predchádzať, vyšetrovať podvody a zahŕňať monitorovanie a prevenciu (počítačovej) bezpečnosti.
 • Rozvíjať, zlepšovať, zdokonaľovať alebo upravovať naše produkty a služby. 
 • Overiť vašu schopnosť mať k dispozícii alebo používať určité produkty alebo služby.
 • Lepšie pochopiť, ako naše produkty a služby majú vplyv na vás a na tých, o ktorých sa zaujímate. 
 • Sledovať a reagovať na obavy vrátane zapájania sa do regulačných monitorovacích a oznamovacích povinností súvisiacich s nežiaducimi udalosťami, sťažnosťami na produkty a bezpečnosťou pacientov.
 • Vykonávať a rozširovať naše obchodné aktivity.

AKO POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Zverejňujeme aj informácie zozbierané prostredníctvom Stránky:

 • Ostatným pridruženým spoločnostiam spoločnosti Fresenius Medical Care na účely opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Zoznam všetkých pridružených spoločností spoločnosti Fresenius Medical Care je k dispozícii na
 • Našim partnerom - tretím stranám, s ktorými spolupracujeme v súvislosti s konkrétnymi produktmi alebo službami;
 • Poskytovateľom služieb - tretím stranám poskytujúcim služby ako hosting webových sídiel / aplikácií a ich spravovanie, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, služby IT, služby zákazníkom, e-mailové a zásielkové služby, audity a iné služby; a
 • Ak to povoľujú príslušné zákony, tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného odpredaja celej alebo akejkoľvek časti nášho podniku, majetku alebo akcií (aj v súvislosti s akýmikoľvek konkurzným alebo podobným konaním).

Okrem toho môžeme používať a zverejňovať vaše informácie, ktoré považujeme za potrebné alebo vhodné s cieľom:

 • Chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo vlastníctvo a / alebo naše pridružené spoločnosti, vás alebo iné osoby;
 • Dodržiavať platné zákony a naše regulačné povinnosti týkajúce sa monitorovania a podávania správ (ktoré môžu zahŕňať zákony mimo vašej krajiny pobytu), odpovedať na požiadavky verejných a vládnych orgánov (ktoré môžu zahŕňať orgány mimo vašej krajiny pobytu), spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní , alebo z iných právnych dôvodov;
 • Presadzovať naše zmluvné podmienky.

Vaše informácie môžeme tiež použiť a zverejniť inými spôsobmi po získaní vášho súhlasu.

Navyše tam, kde to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme na akýkoľvek účel použiť a zverejniť informácie, ktoré nie sú vo forme, ktorou by sa dala identifikovať osoba. Ak spojíme informácie, ktoré nie sú v osobnej identifikovateľnej forme, s identifikovateľnými informáciami (ako je napríklad kombinácia vášho mena s vašou geografickou polohou), kombinované informácie budeme považovať za osobné údaje, ak sa skombinujú.

VÝBER A PRÍSTUP

Vaše rozhodnutia týkajúce sa použitia a zverejnenia vašich osobných údajov na marketingové účely

Ak už nechcete dostávať marketingovú komunikáciu od nás, kontaktujte násfresenius.sk[at]fmc-ag.com Vo svojej žiadosti uveďte svoje meno a adresy, na ktoré už nechcete byť kontaktovaní. Vašej žiadosti vyhovieme, hneď ako to bude možné. 

Vaše rozhodnutia týkajúce sa použitia  vašich osobných údajov na zasielanie pripomienok

Ak už nechcete priebežne dostávať lekárske pripomienky od nás, môžete sa rozhodnúť pre odmietnutie ich prijatia tým, že nás kontaktujetefresenius.sk[at]fmc-ag.com. Vo svojej žiadosti uveďte svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktorom dostanete pripomienky.

Vaše voľby týkajúce sa zdieľania vašich osobných údajov s pridruženými spoločnosťami alebo partnermi- tretími stranami

Ak si neželáte, aby sme vaše osobné údaje zdieľali s našimi pridruženými spoločnosťami a/ alebo partnermi- tretími stranami na marketingové účely, môžete odhlásiť tak, že nás kontaktujete fresenius.sk[at]fmc-ag.com. Vo svojej žiadosti uveďte, že by sme už nemali zdieľať vaše osobné údaje s našimi pridruženými spoločnosťami a / alebo partnermi -tretími stranami na marketingovú účely, a uveďte vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako môžete mať prístup k osobným údajom, meniť alebo mazať osobné údaje

Ak si želáte skontrolovať, opraviť, aktualizovať, obmedziť alebo vymazať svoje osobné údaje alebo ak by ste chceli požiadať o zaslanie elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (v rozsahu, v akom sú tieto práva ktoré vám boli poskytnuté príslušnými zákonmi), kontaktujte nás prostredníctvom fresenius.sk[at]fmc-ag.com Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a najneskôr do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak okolnosti spôsobia akékoľvek oneskorenie v našej odpovedi, budete promptne upovedomení a uvedieme dátum, do ktorého našu odpoveď dostanete.

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v akejkoľvek krajine, v ktorej máme zariadenia alebo poskytovateľov služieb, pričom využívaním nášho Sídla alebo poskytnutím súhlasu (ak to vyžaduje zákon), ďalej vaše osobné údaje môžu byť prevedené do krajín mimo vašej krajiny vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré môžu mať zavedené odlišné pravidlá ochrany údajov ako sú pravidlá vo vašej krajine.

Niektoré krajiny EHP uznáva Európska komisia ako poskytovateľov primeranej úrovne ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu). V prípade prevodov z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sa zaviazali zabezpečiť zavedenie primeraných opatrení vrátane zabezpečenia, že zaviažu príjemcu  štandardnými zmluvnými doložkami EÚ alebo kódexom správania alebo certifikáciou schválenou Európskou úniou k ochrane vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení získate tak, že nás kontaktujte v časti Kontaktujte nás.

BEZPEČNOSŤ

Budeme prijímať vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov a súkromia, vrátane vyžadovania od poskytovateľov služieb, aby používali vhodné opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.

LEHOTA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené z hľadiska účelu (cieľov), na ktoré boli získané a platných zákonných požiadaviek. Kritériá používané na stanovenie našich období uchovávania zahŕňajú: (i) dĺžku času, počas ktorého máme s Vami prebiehajúci vzťah a poskytujeme vám Stránku; (ii) či existuje právny záväzok, ktorému podliehame; a (iii) či je z hľadiska nášho právneho postavenia (napríklad pokiaľ ide o príslušné ustanovenia o obmedzeniach, súdnych sporoch alebo regulačných vyšetrovaniach) odporúčané uchovávanie.

STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na zhromažďovanie, používanie, zverejňovanie alebo zabezpečenie údajov a nezodpovedáme za ich postupy ani za iné postupy tretej strany, vrátane tretích strán, ktoré prevádzkujú službu, na ktorú odkazujú stránky a používajú súbory cookie, ktoré môžu byť následne uložené na pevnom disku vášho počítača. Začlenenie odkazu v rámci Stránky neznamená, že by sme podporovali prepojenú službu, pričom prístup k externým odkazom je na vlastné riziko a nemôžeme zodpovedať za akékoľvek škody alebo dôsledky spôsobené návštevou prostredníctvom akýchkoľvek externých odkazov. Odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

Táto lokalita používa sociálne záložky (napríklad z Facebooku, Twitteru, Google+ a Linkedin). Sociálne záložky umožňujú používateľom zdieľať odkazy a správy. Do našej webovej stránky sme uviedli iba odkaz na príslušnú sociálnu sieť. Po kliknutí na integrovanú grafiku budú vaše dáta prenesené na príslušného poskytovateľa. Ak ste už v sociálnej sieti prihlásení, údaje sa môžu priamo pripojiť k vášmu účtu kliknutím na grafiku. Informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní týchto prepojených služieb nájdete v príslušných pravidlách ochrany osobných údajov v sociálnej sieti.

SŤAHOVANIE SÚBOROV A MEDIÁLNE SÚBORY

Akékoľvek dokumenty, súbory alebo médiá, ktoré sú k dispozícii na stránkach, sú k dispozícii na vlastné riziko. Aj keď boli vykonané všetky bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sú k dispozícii iba originálne súbory na prevzatie, odporúčame vám overiť ich pravosť pomocou antivírusového softvéru tretej strany alebo podobných aplikácií.

Nezodpovedáme za sťahovanie súborov tretích strán ani za sťahovanie zabezpečené externými webovými stránkami tretích strán a odporúčame, aby ste si overili ich pravosť použitím antivírusového softvéru tretej strany alebo podobných aplikácií.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky, požiadavky alebo obavy súvisiace s týmito Zásadami ochrany osobných údajov alebo s informačnými postupmi tejto stránky alebo ak chcete odhlásiť odber informácií, kontaktujte nás:

FMC-dialyzačné služby, s.r.o.
Teplická 99

921 01 Piešťany
Slovenská republika

Vložte požadované oddelenie: t.j., Do rúk:

Privacy Liaison : Mgr. Linda Michalcová
+421 33 7915 230

fresenius.sk[at]fmc-ag.com

Môžete sa tiež obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov zodpovedného za vašu krajinu alebo región, ak je to možné, na adrese fresenius.sk[at]fmc-ag.com

PODANIE SŤAŽNOSTI REGULAČNÉMU ÚRADU

Môžete podať sťažnosť na orgán dohľadu príslušný pre vašu krajinu alebo región. Prosím, kliknite tu, kde nájdete kontaktné informácie takýchto úradov.

AKTUALIZÁCIA TÝCHTO PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme zmeniť. Všetky zmeny v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov sa stanú účinnými, ak na stránkach uverejníme revidované Pravidlá ochrany osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne prezerať Pravidlá ochrany osobných údajov pri návšteve týchto stránok. Tieto pravidlá boli naposledy aktualizované dňa 01.12.2018.