Náš udržateľný rozvoj

Sestra drží tablet

Počet dialyzovaných pacientov neustále rastie, čo ohrozuje udržateľný rozvoj systémov zdravotnej starostlivosti.

Otázka znie, ako môže klinika NephroCare prispieť k udržateľnému rozvoju v oblasti zdravotnej starostlivosti?

Našou snahou je neustále zlepšovať lekárske výsledky pri efektívnom využívaní zdrojov. Na tento účel využívame holistický prístup, hodnotový systém NephroCare. Hodnotový systém NephroCare je naše riešenie na vyváženie štandardizovaných procesov a miestnych požiadaviek pre holistické a plne prepojené systémy starostlivosti o obličky.

Uvedomujeme si našu sociálnu zodpovednosť voči pacientom, zamestnancom, zainteresovaným stranám a spoločnosti ako takej.

  • Rozvíjame náš personál prostredníctvom kooperatívneho pracovného prostredia vrátane našich zamestnancov vo sfére rozhodovania v organizačnej a pracovnej oblasti a sprostredkúvame kontinuálny odborný a sociálny rozvoj.
  • Pracujeme tiež na tom, aby sme každému pacientovi poskytli primeranú starostlivosť o obličky, používame moderné technológie, aby sme uplatňovali tie najlepšie terapie, pričom si dávame záležať na tom, aby sme počúvali pacientov, porozumeli ich potrebám a robili to, čo je pre nich najlepšie – napr. robili všetko pre maximalizáciu správnosti posúdenia vhodnosti na transplantáciu.
  • Vo všetkých našich dialyzačných centrách NephroCare sa snažíme pracovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu, aby sme znížili environmentálnu záťaž dialýzy. Od roku 2009 sme v našich centrách NephroCare dosiahli výrazné celkové zníženie tvorby odpadu a spotreby vody.

Pre viac informácií o našom záväzku v oblasti udržateľnosti kliknite sem prosím.

Súvisiace Témy

Prispejte k naplneniu cieľa spoločnosti Fresenius Medical Care vytvárať pre pacientov s poruchou obličiek budúcnosť, v ktorej stojí za to žiť.

Our culture