Ako funguje oblička

Pár hľadá možnosti liečby
Čo sa stane pri zlyhaní obličiek?

Ak obličky začnú zlyhávať, nedokážu vykonávať všetky dôležité funkcie. V krvi sa začne hromadiť nadbytočná voda z tela a odpadové látky. Tento jav sa nazýva urémia. Z dôvodu hromadenia vody a odpadových látok a zníženej tvorby určitých hormónov môžete mať pocit na vracanie.

Štádiá chronického ochorenia obličiek

Chronické ochorenie obličiek (CKD) jednoducho znamená, že Vaše obličky už viac nepracujú dostatočne dobre, aby dokázali udržať vaše zdravie. Váš lekár bude s Vami úzko spolupracovať, aby spomalil postup ochorenia.

V prípade chronického ochorenia obličiek môže toto obdobie trvať niekoľko rokov. Časom ochorenie obličiek zníži funkciu obličiek na úroveň, keď začne byť potrebná náhradná funkcia obličiek. Táto úroveň alebo štádium sa nazýva Terminálne štádium ochorenia obličiek alebo ESRD.

Existujú rôzne možnosti nahradenia funkcie obličiek, ktoré vykonajú prácu, ktorú kedysi vykonávali Vaše obličky.

Poškodenie obličiek sa rozdeľuje na päť štádií.

Poškodenie obličiek sa rozdeľuje na päť štádií: 1. štádium je najmiernejšia forma chronického ochorenia obličiek a pacient si ju nemusí ani všimnúť, pretože príznaky nie sú až tak badateľné. 5. štádium je známe aj ako terminálne štádium ochorenia obličiek a vyžaduje transplantáciu alebo dialyzačnú liečbu.

ŠTÁDIÁBEŽNÝCH PRÍZNAKOV
1Žiadne príznaky
2Žiadne príznaky
3Žiadne príznaky alebo noktúria (potreba močiť počas nočného spánku), mierny nepokoj, anorexia
4Tie isté príznaky, ako v 3. štádiu plus únava, nevoľnosť, vyrážka, syndróm nepokojných nôh, dýchavičnosť
5Tie isté príznaky, ako v 4. štádiu

 Od 1. štádia je potrebné vyhľadať nefrológa. 1. a 2. štádium vyžadujú klinické kontroly každé štyri až šesť mesiacov, pacienti v 3. štádiu by mali navštevovať svojho lekára minimálne každé tri mesiace, pacienti v 4. a 5. štádiu by mali navštevovať nefrológa raz mesačne.

Early detection of kidney disease is very important. That is why you should ask your doctor to check whether you should be screened for chronic kidney disease.

Čo sa dá spraviť, ak mi zlyhajú obličky?

V prvotných štádiách chronického ochorenia obličiek sa Váš lekár pokúsi spomaliť postup ochorenia obličiek a nástup niektorých príznakov pomocou stravovania a liekov. Nazýva sa to „konzervatívna liečba“.

Neskôr však budete potrebovať liečbu, ktorá nahradí väčšinu stratenej funkcie obličiek.

Existujú tri rôzne formy liečby dostupné ako náhrada stratenej funkcie obličiek:

 • transplantácia obličky,
 • peritoneálna dialýza,
 • hemodialýza.

Liečba a starostlivosť

Život so zlyhávaním obličiek

Rizikové faktory

U koho je vyššie riziko ochorenia obličiek?

Mnohé faktory môžu zvyšovať pravdepodobnosť, že sa u Vás rozvinie ochorenie obličiek, ako napríklad:

 • cukrovka,
 • výskyt ochorenia obličiek v rodine,
 • vysoký krvný tlak,
 • stúpajúci vek (nad 50 rokov),
 • obezita,
 • fajčenie.

Včasné zistenie ochorenia obličiek je veľmi dôležité. Je to dôvod, prečo by ste mali svojho lekára požiadať o kontrolu, či je u Vás potrebný skríning na chronické ochorenie obličiek.

 

Prevencia a starostlivosť

Prevencia terminálneho ochorenia obličiek

Obličky odvádzajú nadbytočnú vodu a odpadové látky z tela vo forme moču. Okrem funkcie „odstraňovania“ a „čistenia“ majú obličky aj niekoľko iných dôležitých funkcií.

Keď obličky začnú zlyhávať, dochádza k hromadeniu vody a odpadových látok v krvi a navyše sa začínajú vyskytovať aj ďalšie problémy, čo vedie k jednému alebo k viacerým z nasledujúcich príznakov:

 • opuch rúk, tváre, nôh,
 • únava,
 • strata chuti do jedla,
 • nevoľnosť a vracanie,
 • atď.

Ak funkcia obličiek klesne na menej ako 10 % z normálnej funkcie obličiek, stratu je potrebné nahradiť dialýzou alebo transplantáciou obličky.

Ak sa však strata funkcie obličky zistí včas, preventívne opatrenia dokážu spomaliť postup ochorenia obličiek, v niektorých prípadoch dokonca dokážu predísť náhrade funkcie obličiek.

 

Riešenie prvotných štádií zlyhania obličiek

Vo veľmi prvotných štádiách zlyhania obličiek môže postačovať konzervatívna liečba, ako napríklad zdravý životný štýl, špeciálna strava a lieky.

Dietológ vám pomôže porozumieť, ktorým potravinám sa vyhýbať a ktoré môžete konzumovať.

Lekár Vám predpíše lieky na pomoc s problémami, ako napríklad vysoký krvný tlak a zadržiavanie vody. Neskôr však budete potrebovať liečbu, ktorá nahradí väčšinu stratenej funkcie obličiek.

Nasledujúce preventívne opatrenia môžu pomôcť ochrániť Vaše obličky:

 • pravidelné návštevy Vášho lekára,
 • hlavne v prípade cukrovky a/alebo vysokého krvného tlaku dodržiavajte predpísanú liečbu,
 • ochorenia obličiek môžu byť spôsobené dedičnou predispozíciou, ktorú musíte lekárovi vysvetliť,
 • ak si všimnete zmeny pri močení (napr. zmeny zloženia moču, problémy pri močení), informujte svojho lekára,
 • dodržiavajte špeciálnu diétu, pri ktorej konzumujete menej soli, menej tukov a menej proteínov,
 • prestaňte fajčiť,
 • znížte množstvo alkoholu,
 • schudnite prebytočné kilá,
 • pravidelným cvičením sa udržiavajte v kondícii.
Súvisiace Témy

Existuje množstvo kliník a nemocníc, ktoré ponúkajú hemodialyzačné liečenie.

We have gathered some of our most compelling stories from patients who are dealing with chronic kidney disease.