Výber dialyzačného centra

[Translate to Slovakia - Slovak:] NephroCare entrance door

Vaše možnosti môžu závisieť od Vášho zdravotného poistenia, je však veľmi pravdepodobné, že si budete môcť svoje dialyzačné centrum vybrať.

Pred rozhodnutím príďte na návštevu

Nie všetky centrá sú rovnaké. Je preto dobré, ak viete, čo hľadať. V dialyzačnom centre strávite veľa času. Malo by to byť miesto, kde sa cítite bezpečne a pohodlne.

Sú dostupné rôzne zdroje rád, na ktoré sa môžete obrátiť, ak si chcete vybrať dialyzačné centrum:

 • môžete sa porozprávať so svojim nefrológom,
 • môžete porovnať ukazovatele kvality dialyzačných centier v blízkosti,
 • môžete sa obrátiť na personál NephroCare v najbližšom dialyzačnom centre spoločnosti Fresenius Medical Care.

Nájdite dialyzačné centrum spoločnosti Fresenius Medical Care vo svojej blízkosti

 

Skôr, ako sa rozhodnete, navštívte dané centrum, aby ste sa zoznámili s personálom, pozreli si zariadenie a spýtali sa otázky. Každý, koho stretnete pri svojej návšteve dialyzačného centra, sa k Vám musí správať s rešpektom a dôstojne. Overte si, či sú služby pre zákazníkov a vzdelávanie najvyššou prioritou. Pri každej jednej návšteve by ste mali zažiť vynikajúcu kvalitu. Tento kontrolný zoznam môžete použiť pri svojich návštevách dialyzačných centier a pomôže Vám urobiť správne rozhodnutie.

Kontrolný zoznam

Informácie o centre a o personáli

 • Aké možnosti liečby ponúka dané centrum? Ponúka tú možnosť, ktorú potrebujete?
 • Aké sú otváracie hodiny centra? Existuje možnosť dohodnúť sa na zmene liečby, ktorú si želáte?
 • Prispôsobia liečbu časovo Vášmu zamestnaniu? Existuje flexibilita pri objednávaní sa pri zvláštnych príležitostiach, atď.?
 • Je personál priateľský, vzdelaný a rešpektuje pacientov?
 • Je personál riadne zaškolený? Aký typ školenia absolvoval?
 • Ponúkli Vám prehliadku dialyzačného centra?
 • Považuje personál pacientov za dôležitú súčasť vlastných zdravotníckych tímov?

Služby a predpisy centra

 • Vzdeláva centrum pacientov a ich rodiny v oblasti náhrady funkcie obličiek?
 • Ponúkajú skúšobné a vzdelávacie programy?
 • Aké služby ponúkajú, aby Vám pomohli sa pri zahájení prvej dialýzy prispôsobiť?
 • Poskytujú alebo majú informácie o podporných skupinách pre pacientov a rodiny?
 • Povoľujú počas liečby návštevy? Aké sú ich predpisy o návštevách?
 • Budete môcť po liečby jesť?
 • Môžete si so sebou priniesť a používať notebook?

Čo si myslia ostatní pacienti?

 • Vykonáva centrum prieskum spokojnosti pacientov? Ak áno, môžete si pozrieť výsledky?
 • Môžete sa rozprávať s inými pacientmi v centre, aby ste sa ich spýtali na ich skúsenosti?
Súvisiace Témy

Myšlienka na zahájenie dialyzačnej liečby môže byť skľučujúca. Tu nájdete užitočné informácie.

Find a dialysis centre in your city.