O nás

Sestra a pacient
Fresenius Medical Care – líder na trhu stojaci za klinikami NephroCare

Fresenius Medical Care je popredný svetový poskytovateľ produktov a služieb pre pacientov s chronickým zlyhaním obličiek.

Spoločnosť Fresenius Medical Care už viac ako 25 rokov stanovuje štandardy v oblasti liečby zlyhania obličiek a pracuje na všetkých úrovniach starostlivosti. Ako výrobca kompletného sortimentu dialyzačných produktov a ako poskytovateľ služieb.

Spoločnosť Fresenius Medical Care sa orientuje na zlepšovanie kvality života pacientov, vytváranie budúcnosti, v ktorej stojí za to žiť a poskytovanie najvyššej kvality v oblasti špičkovej starostlivosti o obličky.

Fresenius Medical Care www.freseniusmedicalcare.com .

NephroCare

NephroCare je súčasťou spoločnosti Fresenius Medical Care zameraná na poskytovanie služieb. Ku koncu roka 2023 sme poskytovali naše služby v dialyzačných centrách v 34 krajinách po celej Európe, na Strednom východe, Afrike a Latinskej Amerike.

Prvé stredisko bolo otvorené v roku 1994. V súčasnosti liečime skoro 100 000 pacientov na viac ako 900 dialyzačných strediskách a poskytujeme okolo 16 miliónov dialýz ročne. Kliniky NephroCare majú viac než 25 000 zamestnancov odhodlaných poskytovať najvyššiu možnú kvalitu starostlivosti.

Prostredníctvom kliník NephroCare sa spoločnosť Fresenius Medical Care zaväzuje podporovať systémy zdravotnej starostlivosti pomocou inovatívnych konceptov starostlivosti a poskytovať dlhodobo udržateľnú a cenovo dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre neustále rastúci počet chronických pacientov so zlyhávajúcimi obličkami