Starostlivosť o fistulu

Vaša fistula je vašim vedením života a môžete zohrávať aktívnu úlohu pri jej udržaní v dobrom stave. Existuje mnoho vecí, ktoré môžete urobiť vo svojom každodennom živote, ako aj počas liečby, aby ste prispeli k svojmu dlhodobému dobrému stavu a na zabezpečenie hladkého vykonania dialýzy bez komplikácií. Všetky sú jednoduché – len ich začleňte do svojho každodenného života.

Samozrejme fistula je iná u každého pacienta a môže vyžadovať inú starostlivosť. Porozprávajte sa so svojim zdravotníckym tímom, čo je pre Vás to správne. Sme tu, aby sme vám poskytli radu a podporu, ktoré potrebujete.

Prečo potrebujete fistulu

Naše cievy nie sú veľmi vhodné na poskytovanie dostatočného a konštantného krvného prietoku na dialýzu. Máme dva typy ciev: žily a tepny. Žily sa nachádzajú tesne pod pokožkou a často ich môžeme vidieť voľným okom. Dajú sa jednoducho napichnúť, prietok krvi v žilách je však príliš nízky na dialyzačnú liečbu.

V tepnách krv prúdi pod vyšším tlakom ako v žilách, nachádzajú sa však oveľa hlbšie pod pokožkou a ich punkcia je preto oveľa komplikovanejšia. Tepny majú aj veľmi silný pulz a vysoký tlak, čo nie je pre dialyzačnú liečbu veľmi ideálne. Potrebujeme preto špeciálnu cievu nazývanú fistula.

Fistula sa vytvára pri krátkom chirurgickom zákroku spojením tepny a žily, preto sa nazýva „artériovenózna“. Fistule sa väčšinou nachádzajú na predlaktí. Nová vytvorená cieva kombinuje vlastnosti tepien a žíl: prietok krvi a krvný tlak sú vyššie ako v žile a cieva má hmatateľné chvenie, podobné ako pri dotyku tepny.

Počas zrenia sa priemer cievy zväčšuje, čo uľahčuje zavedenie ihly a zvyšuje sa aj hrúbka steny fistule. Proces zrenia väčšinou trvá dva až šesť týždňov. Po dozretí je možné do fistule zaviesť kanylu, pretože umožňuje prietok veľkého množstva krvi do mimotelového krvného obehu, čím zabezpečuje účinnú dialýzu.

Artériovenózna fistula: kombinácia vlastností tepny a žily

 • artério“ pochádza zo slova artéria (tepna), čo predstavuje cievu, ktorá vedie rýchloprúdiacu krv bohatú na kyslík zo srdca do tkanív v tele,
 • „venózna“ pochádza zo slova véna (žila), čo predstavuje cievu, ktorá odvádza krv z tkanív späť do srdca, aby zozbierala viac kyslíka z pľúc,
 • „fistula“ predstavuje prepojenie medzi dvomi cievami, ktoré bežne nie sú spojené.

Kontrola fistule

Za predpokladu, že fistula zohráva pri úspešnom dialyzačnej liečbe kľúčovú úlohu, je naozaj dôležité, udržiavať ju v dobrom stave. Vašu fistulu je potrebné kontrolovať každý deň! Pomocou očí, uší a prstov skontrolujte, či je všetko v poriadku.

Pri prezeraní ruky s fistulou si všímajte akékoľvek príznaky sčervenania alebo opuchu.

Jeden spôsob ako skontrolovať, či je cez fistulu dobrý prietok krvi, je pomocou fonendoskopu, aby ste mohli počuť zvuk nazývaný „šelest“. Poproste svoj dialyzačný tím, aby vám ukázal ako sa to robí.

Najjednoduchšie je umiestniť na fistulu ruku. Mali by ste cítiť rytmické vibrovanie / bzučanie nazývané „chvenie“. Pri hmataní fistule sa obzvlášť sústreďte na to, či je bolestivá alebo teplejšia ako zvyčajne.

Dodržiavajte niekoľko jednoduchých pravidiel na minimalizáciu nebezpečenstva infekcie alebo trombózy, ktoré predstavujú pre Vašu fistulu najčastejšie nebezpečenstvo:

Nechajte krv voľne prúdiť

Na ruku s fistulou nevyvíjajte žiadny tlak, pretože to môže spôsobiť trombózu, hlavne pri nízkom krvnom tlaku. Je potrebné zabrániť nasledovným situáciám:

 • Nenoste tesné oblečenie alebo obmedzujúce predmety, ako napríklad hodinky alebo náramky, ktoré by mohli spôsobiť stlačenie fistule.
 • Nespite na ruke s prístupom, pretože to môže spôsobiť prechodné stlačenie fistule a zníženie krvného prietoku.
 • Neohýbajte príliš silno ruku s fistulou.
 • Krvný tlak si nemerajte na ruke s fistulou, pretože nafúknutie manžety vyvolá stlačenie ciev.
 • Zabráňte odberu krvi a podaniu injekcie, pretože následne je potrebné vykonať hemostázu. Nekvalifikovaný personál by navyše mohol poškodiť fistulu.

Ak spozorujete niektorý z týchto rušivých príznakov: začervenanie, opuch, bolestivosť, zvýšená telesná teplota v oblasti fistule, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo dialyzačný tím.

Udržiavajte ju čistú

Aby ste zabránili možnému prenosu baktérií medzi pokožkou a krvným obehovým systémom, čo by mohlo spôsobiť infekciu, nikdy nezabudnite:

 • umyť miesto prístupu vodou a mydlom určeným na tento účel,
 • zabrániť kašlaniu alebo kýchnutiu smerom k fistule,
 • zabrániť škriabaniu oblasti s fistulou a obzvlášť miest prístupu.

Chráňte ju pred poranením

 • Vyhýbajte sa činnostiam, ktoré by mohli spôsobiť poranenie fistule, ako napríklad zdvíhanie ťažkých predmetov, ako napríklad kufrov alebo batožiny. Napríklad, pri nakupovaní používajte vozík namiesto košíka a ťažké tašky s potravinami nenoste domov v ruke s fistulou.
 • Vykonávajte športy, ktoré nepreťažujú vašu ruku s fistulou, napríklad beh alebo bicyklovanie.

Buďte opatrný pri teplotných extrémoch

Veľmi vysoké a nízke teploty môžu mať tiež nežiaduce účinky na Vašu fistulu a viesť k trombóze. Odporúča sa, aby ste sa nevystavovali:

 • Nadmernému teplu (napr. sauna alebo termálne kúpele), pretože spôsobuje rozšírenie ciev a znižuje krvný tlak a krvný prietok. Ak chcete byt vo veľmi horúci deň vonku, zdržiavajte sa v tieni.
 • Nadmernému chladu. Spôsobuje stiahnutie ciev a tým pádom znižuje prietok krvi v končatinách, obzvlášť v ruke s fistulou. Vo veľmi chladných dňoch nezabudnite nosiť riadne teplé oblečenie, ak sa chcete ísť von nadýchať čerstvého vzduchu.
Súvisiace Témy

Pred zahájením hemodialýzy potrebujete cievny prístup. To je miesto na Vašom tele, v ktorom dochádza k odstráneniu a vráteniu krvi počas dialýzy.

Odporúčanie preventívnych opatrení v každodennej praxi