Cievny prístup

Cievny prístup – vaša žila života

Pred zahájením hemodialýzy potrebujete cievny prístup. To je miesto na Vašom tele, v ktorom dochádza k odstráneniu a vráteniu krvi počas dialýzy. 

Aby sa počas hemodialýzy vyčistilo dostatočné množstvo krvi, cievny prístup musí umožňovať prietok veľkého objemu krvi. 

Najčastejší permanentný prístup u pacienta, ktorý sa podrobuje chronickej hemodialýze, je natívna artériovenózna fistula (AVF).

Fistula sa vytvorí pod pokožkou pripojením žily do tepny. Zvyšuje sa tak množstvo krvi, ktoré pretečie žilou, zosilňuje žilu a uľahčuje opakované zavádzanie ihly na dialyzačnú liečbu.

Proces, kým fistula dosiahne potrebnú pevnosť a veľkosť na zavedenie ihly sa nazýva „zrenie“. Vo všeobecnosti trvá štyri až šesť týždňov.

Alternatívna metóda k fistule sa nazýva štep. Štep sa vytvorí prepojením tepny a žily syntetickým materiálom. Po chirurgickom zákroku trvá približne tri až štyri týždne, kým je možné štep použiť na dialýzu. 

Obidva prístupy umiestňuje lekár v chirurgickom prostredí. Dobrý cievny prístup je základom pre vysokú kvalitu hemodialyzačnej liečby a následne výrazne prispieva k Vášmu dobrému zdravotnému stavu. Preto sa často nazýva „Vaša žila života“!

Starostlivosťou o svoju žilu života môžete predĺžiť životnosť svojej AVF. Zahŕňa to dodržiavanie hygienických pokynov a pravidelné sledovanie Vášho cievneho prístupu (napr. odpočúvanie krvného prietoku) a použitie programov sledovania pre ďalšie hodnotenie cievneho prístupu.

Súvisiace Témy

Dozviete sa, načo potrebujete na dialyzačnú liečbu fistulu.