Možnosti liečby

Vďaka obrovským pokrokom lekárskej vedy v oblasti dialýzy a dialyzačných prístrojov, pomáha „umelá oblička“ tisícom ľudí s chronickým zlyhaním obličiek viesť plnohodnotný život.

Dôležitou súčasťou udržiavania dobrého zdravia je informovanosť o samotnom spôsobe liečby a jeho pochopenie. Sestry vám poradia, ktoré stránky vášho každodenného života by bolo možné upraviť v snahe zlepšiť váš zdravotný stav. Buďte všetkému otvorení a dôverujte znalostiam a skúsenostiam svojich lekárov a sestier.

Našim cieľom je dodať vám sebadôveru žiť svoj život aj s dialýzou naplno.