Logman s.r.o.

Neštátne zdravotnícke zariadenie Logman s.r.o. sa zaoberá poskytovaním zdravotnej starostlivosti v odbore mimotelová eliminačná liečba.

V súčasnej dobe spoločnosť Logman s.r.o. prevádzkuje na Slovensku desať dialyzačných centier. Spokojnosť pacientov v našej starostlivosti je v krátkodobom aj dlhodobom horizonte našou trvalou prioritou.

Máme uzavreté zmluvy na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

Kontakty:

centrala@logman.sk

sekretariát: 02/ 5479 1166

ekonomické oddelenie: 02/ 5479 1133

personálne oddelenie: 02/ 5479 1222

fax: 02/ 5479 1135

Adresa:

LOGMAN s.r.o.
Jaskový rad 75
831 01 Bratislava