Organizácie Pacientov

Bezpecnost a hygiena

Siet NephroCare vykonala každorocne viac ako desat miliónov dialyzacných liecení, bezpecnost je najvyššia priorita.

Predpis NephroCare o hygiene a kontrole infekcie zavádza spolocný prístup k hygiene v našich centrách tým, že definuje požiadavky na hygienicky bezpecné postupy a poskytuje pokyny k záležitostiam týkajúcich sa hygieny. Zahrna každý aspekt hygieny a kontroly infekcie patrí sem aj:

  • cistenie a dezinfekcia,
  • osobná hygiena,
  • manažment a prenosné ochorenia,
  • bezpecnostné opatrenia pocas starostlivosti o pacienta,
  • osobná ochrana,
  • bezpecnostné opatrenia vo vysoko rizikových oblastiach,
  • manipulácia a skladovanie odpadu.