Práca sestry

Sestra pred dialýzou
Prečo si zvoliť dialýzu?

Rozhodli ste sa pracovať na dialýze alebo hľadáte zmenu svojej oblasti praxe.

Profesionálna hodnota

Začať svoju ošetrovateľskú kariéru na dialýze je zmysluplný spôsob, ako sa hneď od začiatku stať ceneným profesionálom. Vo väčšine krajín sú sestry na dialýze vysoko cenené a vyhľadávané náborovými pracovníkmi nielen na dialýzu, ale aj na iné ošetrovateľské pozície. Po úplnom zaškolení môže dialyzačná sestra pracovať v akomkoľvek dialyzačnom prostredí takmer kdekoľvek na svete.

Náplň práce a zručnosti

Ako dialyzačná sestra budete mať príležitosť využiť všetky svoje ošetrovateľské schopnosti a výrazne si zlepšíte schopnosť komunikácie s ľuďmi. Budete pracovať v priaznivom prostredí, kde vám technológie a prístroje umožňujú lepšie plniť rozhodujúcu úlohu, ktorú zohrávate v oblasti starostlivosti o pacienta.

Na dialyzačných strediskách pracujú sestry v tímoch, ktoré majú možnosť samostatne organizovať svoju prácu.

Podpora odbornej prípravy

Na klinikách NephroCare sme presvedčení o tom, že kontinuálne vzdelávanie je veľmi dôležité. Vaša odborná príprava začína ihneď po nástupe do zamestnania. V rámci nášho základného vzdelávacieho programu ošetrovateľstva na dialýze (akreditovaného spoločnosťou EDTNA/ERCA) vám bude pridelený mentor, ktorý vás prevedie vašimi prvými tromi mesiacmi a aj po tomto období vám bude naďalej poskytovať podporu. Absolvujete množstvo praktických školení a teoretických kurzov, aby ste si vybudovali svoje know-how. Ako budete napredovať, odborná príprava bude nadväzovať príslušným spôsobom.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Práca na dialyzačnom stredisku vám dá možnosť si optimálne zorganizovať rodinný život. Budete pracovať v predvídateľnom systéme zmien, v ktorom budete mať oveľa väčšiu flexibilitu vo svojom rozvrhu v porovnaní s inými ošetrovateľskými pozíciami.

Práca v tíme

Hlavnou skupinou zamestnancov na dialyzačnom stredisku sú sestry. Preto sa musia vedieť spoľahnúť na seba navzájom a podľa potreby si musia pomáhať. Dialyzačné sestry tiež spolupracujú s ďalšími odborníkmi, ktorí sú súčasťou dialyzačného strediska, ako sú lekári, psychológovia, sociálni pracovníci a odborníci na výživu. Je to skutočne multidisciplinárny tím.

Dopad na životy pacientov

Spoznávate svojich pacientov a staráte sa o nich, čím si s nimi vytvárate dlhodobý vzťah. Stávate sa pre nich dôležitými a môžete výrazne prispieť k ich pocitu pokoja a pohody. Navyše budete mať možnosť sledovať výsledky kvalitnej starostlivosti, ktorú im poskytujete.

Prečo si vybrať kliniku NephroCare?

Momentálne pracujete na dialýze a hľadáte novú výzvu

Podpora odbornej prípravy

Na klinikách NephroCare sme presvedčení o tom, že kontinuálne vzdelávanie je veľmi dôležité. Vaša odborná príprava začína ihneď po nástupe do zamestnania. V rámci nášho základného vzdelávacieho programu ošetrovateľstva na dialýze (akreditovaného spoločnosťou EDTNA/ERCA) vám bude pridelený mentor, ktorý vás prevedie vašimi prvými tromi mesiacmi a aj po tomto období vám bude naďalej poskytovať podporu. Absolvujete množstvo praktických školení a teoretických kurzov, aby ste si vybudovali svoje know-how. Ako budete napredovať, odborná príprava bude nadväzovať príslušným spôsobom.

Kvalita a bezpečnosť

Ako mimoriadne skúsený poskytovateľ dialýzy máme do praxe zavedené špičkové postupy a normy. Hneď od začiatku budete pracovať v precízne organizovanom prostredí.

„NephroCare Štandardy „Správna dialyzačná starostlivosť“ a „Hygiena a kontrola infekcií“ spolu s postupmi popisujúcimi, ako dosahovať najlepšiu prax v týchto oblastiach, sú našimi kľúčovými zásadami kvality ošetrovateľskej práce, ktoré zvyšujú bezpečnosť dialyzačných stredísk pre našich pacientov i zamestnancov.

Pracovné prostredie

Kliniky NephroCare počnúc architektonickými normami týkajúcimi sa priestoru a organizácie dialyzačného strediska predstavujú vysoko harmonizované pracovné prostredie. Vy pritom profitujete z výhod tohto starostlivo usporiadaného a príjemného pracovného prostredia.

Naša činnosť je založená na štandardizovaných procesoch, jasne stanovených rolách a vynikajúcej organizácii systému zmien a pracovných úloh. V našom prostredí sa budete cítiť vítaní.

Kariérny rozvoj

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete rozvíjať svoju kariéru na klinike NephroCare. Môžete sa špecializovať na správu dát a kvality, hygienu, odbornú prípravu a mentorstvo a môžete stúpať nahor v hierarchii dialyzačného centra, prípadne pokračovať v práci na riaditeľstve. Väčšinu našich ošetrovateľských manažérskych funkcií vykonávajú sestry, ktoré boli vybrané z našich kliník. A ak sa rozhodnete niekedy zmeniť svoje zamestnanie, práca na klinike NephroCare pre vás bude vynikajúcou referenciou.

Angažovanosť vo vedeckej komunite

Sme presvedčení, že všetky sestry by sa mali deliť o svoje odborné znalosti a zúčastňovať sa na vedeckom napredovaní tejto profesie. Z tohto dôvodu podporujeme účasť všetkých našich sestier, ktoré sa aktívne podieľajú na vedeckých činnostiach, na medzinárodných konferenciách EDTNA/ERCA. Ak ste sa zúčastnili tohto kongresu, pravdepodobne ste už videli naše plagáty a stretnutia.

Súvisiace Témy

Na nasledujúcich stránkach nájdete osobné skúsenosti zamestnancov s prácou na klinike NephroCare.