6 Nájdené centrá pre "all Countries"
Filtrovat podla možnosti ...
6
Dialyzačné centrá
Kontakt
Možnosti
Kontakt Telefón+41 41 310 08 08 (Praxis)
Možnosti HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD, Home HD
Kontakt Telefón+41 44 922 00 44
Možnosti HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD, Home HD
Kontakt Telefón+41 44 431 38 34
Možnosti HD, HF, High-Flux HD, ONLINE HDF
Kontakt Telefón+41 44 244 00 30
Možnosti HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD, Home HD
Kontakt Telefón+41 61 413 16 66
Možnosti HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Telefón+41 44 201 56 66
Možnosti HD, HF, High-Flux HD, ONLINE HDF, Home HD