Akadémia NephroCare

Odborná príprava sestier
Vzdelávanie pre personál strediska NephroCare

Akadémia NephroCare bola zriadená na podporu lekárov, sestier, vedúcich kliník a neklinických pracovníkov so širokou škálou modalít a tém vzdelávania, čo im umožňuje ponúkať najvyššiu kvalitu starostlivosti pri výkone svojho povolania.

Zamestnanci strediska NephroCare musia byť do programu zapísaní zodpovedným manažérom vzdelávania, aby mohli absolvovať kurz a získať kredity

NephroCare ponúka akreditovanú odbornú prípravu pre lekárov

„Manažment krvného tlaku (TK) pri chronickej chorobe obličiek (CKD)“ je názov prvého vzdelávacieho kurzu, ktorý získal akreditáciu od Európskej akreditačnej rady pre inštitúciu kontinuálneho vzdelávania lekárov (EACCME) UEMS (Európska únia lekárskych špecialistov) v Bruseli. Ukončenie všetkých modulov e-learningového kurzu umožní lekárom NephroCare získať 7 kreditov v oblasti kontinuálneho lekárskeho vzdelávania (CME).

Kurz je súčasťou Akadémie NephroCare, nášho komplexného vzdelávacieho prístupu pre zamestnancov NephroCare.

Vzdelávanie lekárov ako dôležitý nástroj na optimalizáciu starostlivosti o pacienta

NephroCare si pritom uvedomuje, že program kontinuálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý je zostavený podľa medzinárodných liečebných smerníc a najvyšších štandardov liečby kliník NephroCare, pomôže ďalej zlepšovať výsledky dosahované lekármi na klinikách. V konečnom dôsledku to povedie k ďalšiemu zlepšeniu starostlivosti o pacientov, čo je hlavnou ambíciou kliník NefroCare.

Dr. Stefano Stuard, vedúci tímu klinického a terapeutického riadenia v CoE a hlavný autor kurzu hovorí: „Je to pre nás veľmi dôležitý krok a sme veľmi radi, že v súčasnosti môžeme týmto spôsobom podporovať našich lekárov.“