O nás

Spoločnosť s vedúcim postavením na trhu stojaca za NephroCare

Viac ako 30 rokov spoločnosť Fresenius Medical Care udáva štandard pri renálnej dialýze a je aktívna na všetkých úrovniach starostlivosti. Ako výrobca kompletnej škály dialyzačných výrobkov a ako poskytovateľ služieb aktívny vo viac ako 3 430 centrách v takmer 40 krajinách po celom svete spoločnosť Fresenius Medical Care spolupracuje so zdravotníckymi službami, aby mohla poskytovať liečbu na mieru pre viac ako 294 000 pacientov po celom svete. Spoločnosť Fresenius Medical Care sa zaväzuje k zlepšovaniu života pacientov, vytvára hodnotnú budúcnosť a poskytuje najvyššiu kvalitu formou najnovšej renálnej dialýzy.

Spoločnosť Fresenius Medical Care

V Európe, na Strednom Východe, v Afrike a v Latinskej Amerike sa tieto služby poskytované spoločnosťou Fresenius Medical Care nazývajú NephroCare.

NephroCare

Značka služieb od spoločnosti Fresenius Medical Care

NephroCare je značka služieb od spoločnosti Fresenius Medical Care. Poskytujeme služby v dialyzačných centrách vo viac ako 25 krajinách po celej Európe, na Strednom Východe, v Afrike a v Latinskej Amerike.

NephroCare je výslovným záväzkom k vynikajúcej kvalite starostlivosti o dialyzovaného pacienta. Naše úsilie sa sústredí na tri hlavné zložky:

Naše dialyzačné centrá

Prvé centrum bolo otvorené v roku 1994. Dnes spoločnosť Fresenius Medical Care ošetruje viac ako 80 000 pacientov vo viac ako 800 dialyzačných centrách, poskytuje približne 13 miliónov ošetrení ročne vo viac ako 30 krajinách. Tento enormný nárast je výsledkom masívnej a trvalej investície do najnovších centier a technológií. Jednotné dodržiavanie prísnych bezpečnostných predpisov a predpisov kvality má čoraz väčšiu dôležitosť stúpajúcu spolu s našou veľkosťou a kapacitou. Bezpečnostné normy a predpisy kvality je potrebné zaviesť a neustále monitorovať vo všetkých centrách v súlade s vysokou kvalitou štandardnou pre spoločnost Fresenius Medical Care.

Naši špecializovaní odborníci

NephroCare má viac ako 20 000 zamestnancov, ktorí sa zaväzujú poskytovať starostlivosť čo najvyššej možnej kvality. Sme si vedomí svojej zodpovednosti za pridelené oprávnenie nášho personálu prostredníctvom moderného jednotného pracovného prostredia, zapájame našich zamestnancov do organizačných a pracovných rozhodnutí, umožňujeme im kontinuálny profesionálny a sociálny rozvoj.

Naši pacienti

Všetko, čo v rámci NephroCare robíme, má za cieľ poskytovať našim pacientom lepšiu kvalitu života. Spoločnosť Fresenius Medical Care poskytuje vhodnú renálnu starostlivosť o každého pacienta pomocou moderných technológií, aby mohla zabezpečiť najlepšiu liečbu a zároveň mať čas počúvať pacientov a porozumieť ich potrebám. Až vtedy môžete oprávniť pacientov, aby prebrali zodpovednosť a zabezpečili starostlivosť vysokej kvality.

Záväzok NephroCare k vysokej kvalite a výsledný komplexný obchodný model nás motivujú úzko spolupracovať so zdravotníckymi inštitúciami, aby sme zabezpečili finančne prijateľnú renálnu starostlivosť. Dnes aj v budúcnosti, pre maximálny možný počet pacientov.

Náš záväzok

NephroCare je spôsob starostlivosti spoločnosti Fresenius Medical Care

  • Sme angažovaná služba v rámci starostlivosti o pacienta spoločnosti Fresenius Medical Care.
  • Trvalo poskytujeme vynikajúcu kvalitu v oblasti renálnej starostlivosti o pacienta.
  • Snažíme sa o silné partnerstvá so zdravotníckymi inštitúciami za účelom trvalej a finančne prijateľnej renálnej liečby, aby sme spojili výzvy dnešnej doby aj budúcnosti.

Naša vynikajúca kvalita vychádza:

  • z medzinárodnej siete dialyzačných centier navrhnutých pre najvyššiu bezpečnosť a pohodlie,
  • zo záväzku a kompetencií našich špecializovaných odborníkov,
  • z kompetentného používania moderných výrobkov a liečby od spoločnosti Fresenius Medical Care, ako napríklad systém na liečby 5008 CorDiaX, dialyzátory CorDiaX, atď.,
  • z procesu neustáleho zlepšovania, ktorý zabezpečuje náš program NephroCare Excellence, vrátane komplexných nástrojov, ako napríklad Balanced ScoreCard, EuCliD, CQMS* s predpismi NephroCare a ďalšie.

Fakty a informácie

V Európe, na Strednom Východe, v Afrike a v Latinskej Amerike:

Otvorenie prvého centra:1994
Dialyzacné centrá:viac ako 800 centier
Pacienti:takmer 80 000 pacientov
Liecby:asi 12 miliónov liecení rocne
Zamestnanci:viac ako 20 000
Krajiny:viac ako 25 krajín

NephroCare na Slovensku

Fresenius Medical Care – prvé dialyzačné centrum na Slovensku bolo otvorené v roku 2002 . V súčasnosti na Slovensku prevádzkuje 19 dialyzačných centier, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť viac ako 1000 pacientom.

Dialyzačné centrá vykonajú takmer 157 250 HD ošetrení za rok, z ktorých viac ako 85 % sú ONLINE HDF.
Vo všetkých našich centrách sa pracuje s najmodernejšími postupmi dialyzačnej liečby.