COVID-19 – AKTUALIZÁCIA

Dôležitá aktualizácia týkajúca sa ochorenia COVID-19

Zdravie a bezpečnosť našich pacientov, kolegov a partnerov je pre spoločnosť Fresenius Medical Care hlavnou prioritou. Situáciu berieme vážne a pozorne ju sledujeme, aby sme zabezpečili, že naše postupy sú vzhľadom na vyvíjajúce sa udalosti adekvátne a vhodné. Keďže sa staráme o jedných z najzraniteľnejších pacientov v zdravotníctve, situáciu pozorne sledujeme a s cieľom našich pacientov chrániť sme posilnili už zavedené postupy na kontrolu infekcií. Sme v úzkom kontakte s miestnymi úradmi v krajinách, v ktorých pôsobíme, a riadime sa ich pokynmi. Vytvorili sme tiež pracovné skupiny na preskúmanie našej reakcie na vyvíjajúcu sa situáciu.

V našich dialyzačných centrách sme v súvislosti s ochorením COVID-19 zaviedli plány bezpečnostných opatrení a neustále komunikujeme s tímami a úradmi v krajinách, v ktorých pôsobíme. Keďže dialyzovaní pacienti sú od našich služieb závislí, zaviedli sme aj ďalekosiahle preventívne opatrenia a vytvorili pohotovostné plány, aby si naši pacienti mohli byť istí, že im bude dialyzačná liečba poskytnutá podľa potreby, a to aj v prípade rozsiahlej epidémie.

Zaviedli sme tiež bezpečnostné opatrenia pre našich zamestnancov. Naši klinickí pracovníci sú vyškolení v postupoch kontroly infekcií. Okrem toho sme pre prípad, že by sa situácia zhoršila, vypracovali pohotovostné plány pre naše ďalšie pracoviská. Navyše sme vydali aj cestovné obmedzenia a v rámci našej organizácie sa prestali konať stretnutia veľkých skupín a konferencie a vopred plánované udalosti sa buď odložili, alebo zmenili formu na virtuálne stretnutia.

Vzhľadom na to, že dialyzovaní pacienti sú vo všeobecnosti viac postihnutí závažnými komplikáciami pri respiračných ochoreniach, žiadame dialyzovaných pacientov, aby sa počas epidémie COVID-19 v rámci bezpečnostných opatrení zdržali medzinárodných aj vnútroštátnych ciest. S cieľom chrániť pacientov aj personál sme sa rozhodli dočasne pozastaviť naše prázdninové dialyzačné programy. Pre pacientov to znamená, že aktuálne na našich klinikách neposkytujeme liečbu novým pacientom, ktorí sú na dovolenke (národným aj medzinárodným).

Ak chcete nájsť dialyzačné centrum Fresenius Medical Care vo svojej blízkosti, kliknite sem. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa telefonicky priamo na svoje dialyzačné centrum.

Informačný leták pre pacientov

Dôležité informácie o ochorení COVID-19 pre našich pacientov

Zhrnuli sme pre vás niekoľko dôležitých informácií.

Práve teraz a tiež v blízkej budúcnosti si môžete v dialyzačnom centre všimnúť zmeny. Aj počas vypuknutia ochorenia ostávajú naše dialyzačné centrá otvorené a dodávateľský reťazec je stabilný. Naši zamestnanci sú vyškolení v postupoch kontroly infekcie. Klinický tím môže na základe klinického prostredia alebo vašej anamnézy zmeniť vašu bežnú liečbu. Vyhovejte im.

Ak budete mať akékoľvek otázky, budete neistý alebo sa dostanete do situácie, keď sa členovia rodiny alebo ľudia vo vašom okolí dostanú do kontaktu s vírusom, kontaktujte náš klinický tím.

COVID-19

Koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19) spôsobuje nový respiračný vírus, ktorý sa šíri po celom svete a spôsobuje ochorenia od bežnej nádchy po závažnejšie ochorenia, ako napríklad akútny respiračný syndróm. Väčšina ľudí sa však uzdraví bez toho, aby potrebovali špeciálnu liečbu. Prenáša sa kvapôčkami, ktoré človek vylučuje pri kašľaní alebo kýchaní, alebo ak sa rukami dotknete povrchu, ktorý je kontaminovaný vírusom, a potom sa kontaminovanými rukami dotknete očí, nosa alebo úst.

Teraz je dôležité zamerať sa na prevenciu.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svoj dialyzačný klinický tím.

Všímajte si príznaky

Príznaky ochorenia koronavírusom sú veľmi podobné chrípke. Pravidelne kontrolujte, či nemáte tieto príznaky:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • dýchavičnosť.

Ak si všimnete príznaky, kontaktujte tím vášho dialyzačného centra a poraďte sa s nimi.

Čo robiť, ak máte príznaky ochorenia COVID-19

 • Pred tým, než sa vyberiete do dialyzačného centra, zavolajte tam a poraďte sa o príznakoch s personálom. Personál vám dá pokyny, čo robiť ďalej.
 • Ak sa nachádzate v dialyzačnom centre, nevstupujte do liečebnej miestnosti. Počkajte na zhodnotenie zdravotníckym tímom.
 • Ak potrebujete okamžitú starostlivosť, kontaktujte pohotovosť a choďte priamo tam. Informujte dialyzačné centrum.
 • Ak vám odporučili prísť na kliniku, budete oddelení od ostatných pacientov, aby sa obmedzila pravdepodobnosť šírenia vírusu na iné osoby. Zdravotnícky tím bude mať ochranné oblečenie a tvárové masky.

Zdravotnícky tím môže na základe príznakov, klinického prostredia alebo vašej anamnézy zmeniť vašu bežnú liečbu. Vyhovejte im.

Dodržujte preventívne opatrenia

Infekcia sa prenáša hlavne malými kvapôčkami z nosa a úst od osoby s ochorením COVID-19. Odporúčame, aby ste denne dodržiavali tieto preventívne opatrenia:

Umývajte si ruky mydlom, aspoň 20 sekúnd

Dodržiavanie správneho postupu pri umývaní rúk je najlepší spôsob, ako znížiť počet mikróbov na vašich rukách a pomáha predchádzať infekcii.

 • Po použití toalety.
 • Po utretí nosa, kýchaní a kašľaní.
 • Pred a po jedle.
 • Po použití hromadnej dopravy.
 • Po pobyte na verejnom mieste.
 • Pred nasadením a zložením rúška.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Ako si správne dezinfikovať ruky

Dezinfekčné prostriedky môžu byť ešte viac účinné pre ruky alebo fistulu.

Krok za krokom

 • Použite také množstvo prostriedku, aké sa vám zmestí do dlane.
 • Pokryte celý povrch.
 • Trite si ruky dlaňou o dlaň.
 • Dlaňou o dlaň s prepletenými prstami.
 • Pravou dlaňou o chrbát ľavej ruky s prepletenými prstami a naopak.
 • Zovretými prstami o dlaň druhej ruky s prepletenými prstami a naopak.
 • Čistením ľavého palca krúživým pohybom v zovretí pravej dlane a naopak.
 • Čistením ľavej dlane krúživým pohybom vzad a vpred spojenými prstami pravej ruky a naopak.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Zabráňte šíreniu mikróbov

 • Pri kýchaní alebo kašľaní si zakryte nos a ústa vreckovkou alebo lakťom (nie rukou, na ktorej máte fistulu). Nepoužívajte holé ruky.
 • Vreckovky ihneď vyhoďte do koša.
 • Ruky a paže si pravidelne dezinfikujte.
 • Nedotýkajte sa priamo očí, nosa ani úst.
 • Vyhnite sa fyzickému kontaktu pri zdravení ľudí.
 • Udržujte vzdialenosť > 1,5 m od ostatných ľudí.
 • Vyhnite sa uzavretým priestorom a veľkým skupinám ľudí.

Noste rúško

Chirurgické rúška, ktoré predstavujú fyzickú bariéru, majú zabrániť tomu, aby sa kvapôčky dostali na povrchy alebo na ľudí. Táto fyzická bariéra môže tiež zabrániť kvapôčkam dostať sa do pľúc. Pre ochranu je dôležité, aby bolo rúško nasadené správne.

Kedy nosiť rúško

 • Vo všeobecnosti pri používaní hromadnej dopravy (napr. autobus, električka, taxík) alebo ak ste na verejnom mieste.
 • Počas cesty do dialyzačného centra a z neho.
 • Na pokyn klinického tímu noste rúško počas pobytu v dialyzačnom centre vrátane vašej liečby.
 • Ak zdieľate domácnosť a jeden z jej členov má respiračné príznaky.

Môžete si všimnúť, že zamestnanci používajú dodatočné ochranné pomôcky. Nemusíte sa báť, sú to preventívne opatrenia.

V prípade potreby vám zamestnanci poskytnú rúško a ukážu, ako ho správne používať. Starajte sa o pomôcky, ktoré dostanete, a dodržujte pokyny zdravotníckeho tímu.

Tento plagát si môžete zavesiť doma, pre seba a svoju rodinu.

Prečo je sociálny odstup dôležitý?

Koronavírus sa prenáša hlavne z človeka na človeka.

Infekcia sa prenáša hlavne malými kvapôčkami z nosa a úst osoby s ochorením COVID-19.

Tieto kvapôčky pristanú na objektoch a povrchoch okolo osoby. Preto je dôležité držať si odstup viac ako 1,5 m od iných ľudí. Je dôležité dodržiavať aj ostatné bezpečnostné opatrenia (napr. umývanie rúk po príchode domov alebo na kliniku).

Zdá sa, že starší dospelí, dialyzované osoby alebo osoby so závažnými chronickými ochoreniami majú vyššie riziko, že sa u nich vyvinie vážna forma ochorenia COVID-19.

Preto je veľmi dôležité, aby ste robili tieto kroky na zníženie rizika a robili opatrenia, aby ste sa vyhli vystaveniu.

 • Počas dní, keď nemáte dialýzu, ostaňte doma.
 • Ak je to možné, na prepravu do dialyzačného pracoviska a z neho použite individuálnu dopravu.
 • Ak používate hromadnú alebo skupinovú dopravu (napr. autobus, električku, taxík), chráňte seba a ostatných. Pred použitím dopravy a po ňom si dezinfikujte ruky.
 • Znížte osobný kontakt a vyhnite sa verejným aj súkromným podujatiam.
 • Nezdravte ľudí podaním ruky, bozkom alebo objatím.
 • Dodržujte vzdialenosť > 1,5 m od ostatných.
 • Uistite sa, že máte dostatočné zásoby jedla, ktoré spĺňa vašu diétu, čerstvú vodu a dostatok liekov. Najlepšie bude, ak požiadate o pomoc pri nakupovaní.

Ak zdieľate domácnosť s niekým, kto má príznaky

 • Ostaňte doma a sledujte na sebe príznaky.
 • Informujte svoj zdravotnícky tím a regionálny úrad verejného zdravia.
 • Často si umývajte ruky (> 20 s) alebo ich dezinfikujte.
 • Ľudia s príznakmi by mali čo najviac ostať v oddelených miestnostiach, nosiť rúško a ideálne používať oddelenú kúpeľňu.
 • Všetky povrchy pravidelne čistite prípravkom do domácnosti a vyhnite sa zdieľaniu osobných predmetov, ako napríklad riadov, uterákov alebo posteľnej bielizne.

Upozornenie návštevníkov na našich dialyzačných centrách

Žiadame vás o porozumenie nutnosti zákazu vstupu rodinných príslušníkov a ošetrovateľov do našich dialyzačných centier počas vypuknutia ochorenia COVID-19.

Ak sprevádzate svojho rodinného príslušníka, ideálne nevstupujte do dialyzačného centra. Ak musíte vstúpiť, dodržujte pokyny klinického tímu. Vstup do liečebnej miestnosti bude zakázaný.

Ak sprevádzate svojho rodinného príslušníka kvôli fyzickej pomoci, náš zdravotnícky tím je pripravený a poskytne plnú fyzickú pomoc.

Pravidlá správania v čakárni počas vypuknutia ochorenia COVID-19

Naši zdravotnícky pracovníci sú vyškolení v postupoch kontroly infekcie. Najmä počas vypuknutia ochorenia COVID-19 vás žiadame, aby ste venovali veľkú pozornosť a dodržiavali pravidlá správania sa v čakárni a dialyzačnom centre pri týchto okolnostiach.

 • Skontrolujeme vám teplotu a možné príznaky.
 • V rámci preventívnych opatrení vás môžeme požiadať o oddelenie od ostatných.
 • Umyte/dezinfikujte si ruky, vrátane AV fistuly hneď po príchode do dialyzačného centra a pred odchodom.
 • Nezdržujte sa v okolí dávkovača.
 • Pri pohybe po dialyzačnom centre si udržujte vzdialenosť > 1,5 m od ostatných.
 • Pri sedení v čakárni nechajte medzi sebou a inými ľuďmi dostatok miesta, > 1,5 m.
 • Snažte sa vyhnúť nepotrebnému pohybu.
 • Nedotýkajte sa povrchov a nábytku, ak to nie je nevyhnutné.
 • Počkajte, kým vás zavolajú do liečebnej miestnosti.
 • Pozdravte ostatných z diaľky a vyhnite sa fyzickému kontaktu.
 • Snažte sa v dialyzačnom centre nejesť a nepiť.
 • Obmedzte prinášanie novín, tabletov (alebo podobných predmetov).
 • Nezdieľate noviny (alebo podobné predmety) a nenechávajte ich pre ostatných.
 • Pri kýchaní alebo kašľaní si zakryte nos alebo ústa lakťom alebo papierovou vreckovkou.