V zákulisí: Deň sestry

Agnes Szekeres, vedúca sestra na stredisku NephroCare Cegled

Pacienti sú riadne poučení o tom, čo sa deje počas hemodialýzy v centre NephroCare – minimálne v takom rozsahu, v akom je to pre nich žiaduce.

Čo sa však deje za oponou skôr, než ráno prídu prví pacienti, a po tom, ako večer odíde posledný z nich? Agnes Szekeres, vedúca sestra na stredisku NephroCare v maďarskom Cegléde, nám priblížila, ako vyzerá bežný deň sestier na tomto stredisku.

5:00 – Začíname zavčas ráno

Každodenná rutina zamestnancov strediska začína dlho pred príchodom pacientov. Na úsvite o 5:00 hod. začínajú prichádzať prví zamestnanci. Väčšine z nás šálka horúcej kávy pomáha vykročiť do dňa tou správnou nohou. Je to tiež príležitosť na krátke prediskutovanie včerajších udalostí a prejdenie si denného rozvrhu.

5:00 až 5:50 – Čas prípravy

Ranná zmena s pacientmi sa začína o 6:00. Náš tím má len krátky čas na správnu prípravu, aby po príchode pacienta všetko prebiehalo hladko. V našom dennom zozname úloh nechýbajú tieto body:

 • Zapnúť vodu a centrálny rozvod (CDS)
 • Skontrolovať kvalitu a tvrdosť vody, vykonať test na chlór a odčítať vodomer
 • Zapnúť a skontrolovať systémy dialýzy, pomocou testovacieho pásika skontrolovať zvyškový dezinfekčný prostriedok
 • Pripraviť hemodialyzačný prístroj (dialyzačné sety, dialyzátory). Pripraviť všetok materiál na terapiu. Pripraviť vlastný heparín pre každého pacienta.
 • Pripraviť spojovacie materiály pre pacientov s centrálnym venóznym katétrom alebo arteriovenóznou fistulou
 • Pripraviť dezinfekčné roztoky pre povrchy a použité nástroje.

5:40 až 5:50 – Prichádzajú lekári a pacienti

Od tejto chvíle sa naša práca stáva viditeľnou z hľadiska pacientov. Každú dialýzu začíname meraním telesnej hmotnosti pacienta a umývaním ruky s fistulou mydlom a vodou. Potom pacienta odvedieme na dialyzačné stredisko.

6:00 až 22:30 – Vykonávanie dialýzy

Naša štandardná terapia trvá 250 až 270 minút. Počas tohto obdobia je našou najdôležitejšou úlohou monitorovanie pacientov a poskytovanie najlepšej možnej bezproblémovej terapii.

Naše sestry tvrdo pracujú na starostlivosti o každého pacienta, pričom mu venujú pozornosť a čas podľa individuálnych požiadaviek. Sestry si pripravia potrebný materiál na ukončenie terapie a pripravia sa na privítanie ďalšej skupiny pacientov.

Zaneprázdnení celý deň

Keď sa naši zamestnanci nezameriavajú na pacientov, musia plniť celý rad ďalších každodenných úloh, ako napríklad:

 • Zaznamenávanie údajov do Európskej klinickej databázy (EuCliD)
 • Plánovanie lekárskych vyšetrení pre našich pacientov a pre tých, ktorí čakajú na zaradenie do čakacej listiny transplantácií
 • Plánovanie laboratórnych testov, odber krvi a príprava skúmaviek; zadávanie výsledkov testov do databázy EuCliD
 • Evidencia denných kontrol kvality a vypracúvanie dokumentov v oblasti ochrany životného prostredia
 • Vedenie konzultácií v oblasti zdravej výživy, rozhovory s pacientmi a poskytovanie psychologickej podpory, ak je to potrebné
 • Organizácia liečby pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti
 • Uchovávanie a výdaj erytropoetínu a monitorovanie jeho podávania

11:30 – Ranná zmena končí

Ráno ubehne rýchlosťou blesku. Keď sa rozlúčime s prvými skupinami pacientov, prebieha dezinfekcia hydrauliky na dialyzačných monitorov. Čoskoro začneme s povrchovou dezinfekciou. Nasleduje: manipulácia, preprava a skladovanie nebezpečného odpadu. Nakoniec prenecháme dialyzačnú miestnosť pomocnému a upratovaciemu personálu pre dezinfekciu a umytie.

11:30 až 12:15 – Prestávka a plánovanie

Predtým, ako sa celý proces začne opäť s novými pacientmi, naše sestry si urobia krátku prestávku, aby si vychutnali zaslúženú šálku kávy. Toto časové okno sa tiež používa na plánovanie pacientov a organizovanie týždenného transportu pacientov, hoci toto všetko sa môže zo dňa na deň meniť. Keďže veľa dialyzovaných pacientov stále pracuje, často upravujeme časový rozvrh dialýzy tak, aby vyhovoval ich pracovným povinnostiam. Býva to náročné, ale vždy vieme nájsť riešenie. Keď prídu žiadosti o dovolenkovú dialýzu, spracujeme ich a udržiavame pravidelný kontakt s ostatnými dialyzačnými centrami.

Zabezpečenie najvyššej kvality

Pravidelnou účasťou na školeniach a e-learningových kurzoch dokážeme zvládať svoje úlohy s najvyššou možnou úrovňou zručnosti a dodržiavať najnovšie normy ošetrovateľstva. Kvalita starostlivosti, ktorú pacientom poskytujeme, sa pravidelne monitoruje prostredníctvom auditov, ako aj kontrolou hlavnej sestry pre krajinu/ manažérkou ošetrovateľstva Fresenius Medical Care a kontrolných agentúr. Naším cieľom je uspokojiť každého, nech je to kedykoľvek.

Časť väčšieho tímu

Z pohľadu pacienta sa môže zdať, že naši pracovníci vykonávajú dialyzačnú liečbu sami. Ale to nie je ani zďaleka pravda. Bez nášho administrátora, vedúceho technických služieb, technikov a oddelenia IT by naše centrum vôbec nemohlo otvoriť svoje brány. Nástroje, materiály a koncentráty určené na terapiu sa musia objednávať a riadne skladovať. Stroje a budova musia byť podľa potreby udržiavané a opravované. A náš IT systém nám umožňuje presne a rýchlo zadávať údaje.

Naša práca pokračuje do 22:00 hod. a už na konci jedného dňa sa začíname pripravovať na deň ďalší. Tímová práca nás všetkých spája – umožňuje nám poskytovať našim pacientom kvalitnú starostlivosť.